Compleet ingerichte, aanpasbare digitale opleidingen

LearningBOX is  een interactieve leeromgeving, bereikbaar via internet.
Het omvat drie aaneengesloten modules:

1. Leermodule

In deze module staat de inhoud, de lesstof, centraal. De complete opleiding of onderdelen van de opleiding zijn hier weergegeven. Het kan gaan om interactieve e-learning of individuele interactieve documenten en bestanden als HTML, PDF, Word, Excel, PowerPoint en ook videobestanden. De deelnemer bekijkt de lesstof, maakt een opdracht, een toets en levert deze vervolgens in. De deelnemer heeft de mogelijkheid om binnen de digitale leeromgeving een vraag te stellen aan een begeleider en kan bijvoorbeeld ook een bijlage uploaden.

2. Volgmodule

Via de volgmodule kan de deelnemer de eigen ontwikkelingen volgen. Ook de begeleiders (docenten of leermeesters) van de deelnemers volgen de ontwikkelingen via dit onderdeel. De (jaar-) planning kan vooraf per deelnemer of voor de hele groep worden klaargezet. Toetsen en opdrachten die zijn ingeleverd worden weergegeven en bijlages getoond. Op deze manier is in één oogopslag te zien wat de voortgang van een deelnemer is en voor de docent ook wat de voortgang van een hele groep of klas is.

3. Beoordelingsmodule

Via de beoordelingsmodule wordt de koppeling gemaakt met beoordelingscriteria, zoals het examenprogramma (VMBO) en het kwalificatiedossiers (MBO). Een belangrijke toegevoegde waarde binnen deze beoordelingsmodule is de driehoek tussen student-docent-leermeester. De leermeester beoordeelt de student op de beoordelingscriteria. Deze beoordeling is direct zichtbaar voor de student en docent en uiteraard leermester zelf. In één overzicht is duidelijk hoe de student wordt beoordeeld op de beoordelingscriteria. Dit kan als bewijslast dienen voor bijvoorbeeld de onderwijsinspectie.

Leren via het internet
Lesstof, oefeningen en toetsen
Maximale ontzorging
Certificering
Kwalificatiedossiers