LearningBOX ontwikkelt zich verder door

19 juli 2019

LB3 beter beveiligd (HTTPS)

Binnen LearningBOX3 worden (persoonlijke) gegevens verwerkt en uitgewisseld. Vanaf heden, juli 2019, is de verwerking en uitwisseling van gegevens beter beveiligd. Door het gebruik van HTTPS worden gegevens versleuteld verstuurd tussen de webbrowser en de LearningBOX server.

Lesstofeditor – correcte antwoorden bij open vragen

Met de LB3 lesstofeditor is het voor alle docenten en auteurs mogelijk om snel eenvoudige lessen en toetsen samen te stellen en in LB3 te plaatsen. In de editor is het vanaf nu ook mogelijk om een correct antwoord op te nemen bij Open Vragen. Tot dusverre kon dit alleen bij Gesloten Vragen. Wilt u gebruik gaan maken van de LB3 lesstofeditor, maak dit dan kenbaar aan de servicedesk, wij helpen u graag verder.

Nieuwe functionaliteit - onderhanden werk student/medewerker

Er is een belangrijke functionaliteit toegevoegd aan het volgen van de studenten/medewerkers. Zodra een student/medewerker begint te werken aan een opdracht of (oefen)toets krijgt dat leerstofitem de status ‘onderhanden’. In het volgformulier is een ‘onderhanden’ leerstofitem herkenbaar aan een lichtoranje kleur.

Nadat een student/medewerker het leerstofitem heeft ingeleverd verandert in het volgformulier het leerstofitem van kleur en wordt de datum van inleveren zichtbaar. De docent/trainer/manager kan nu het ingevulde leerstofitem bekijken en vervolgens een score geven of importeren óf na het nakijken het item “teruggeven” aan de student/medewerker.

Bij het teruggeven blijft het werk van de student/medewerker bewaard en de status van het item wordt terug op onderhanden gezet. De student/medewerker kan dan nog aanvullingen en aanpassingen doen en opnieuw inleveren.


Onderwijs