04 januari 2022

Release learningBOX

Tussen kerstmis en oud/nieuw zijn weer enkele nieuwe ontwikkelingen binnen LearningBOX3 (LB3) live gezet. De belangrijkste ontwikkelingen die nu bruikbaar zijn binnen LB3 hieronder beschreven:

  • Factuur studenten/werkbedrijf: studenten kunnen voortaan zelfstandig complete facturen verzorgen die zij kunnen aanbieden aan hun leer/werkbedrijf. Nadat studenten een bestelling hebben gedaan van een opleiding kunnen zij TIJDELIJK TOEGANG (zie tweede punt) regelen, kunnen ze ook de concept factuur aanvullen met de juiste bedrijfsgegevens en deze factuur opslaan/printen en aanbieden ter verwerking aan het leer/werkbedrijf. Hiervoor is geen tussenkomst meer nodig van de docent en of servicedesk van LearningBOX.
  • Tijdelijk toegang: bij het door een student bestellen van een opleiding en niet direct betalen, bijvoorbeeld omdat studenten dit per bankoverschrijving willen doen of via hun leer/werkbedrijf, is de functie TIJDELIJK TOEGANG standaard gezet op 14 dagen. Studenten kunnen zelf TIJDELIJK TOEGANG regelen. Zonder direct te betalen kunnen zij toch direct gebruikmaken van de bestelde opleiding. Ook hiervoor geldt dat tussenkomst van de docent niet meer nodig is. Indien de betaling voor de opleiding niet binnen 14 dagen gedaan is zal de toegang tot de opleiding in LB3 alsnog automatisch geweigerd worden. De opleiding zal wel weer direct toegankelijk zal zijn nadat de betaling gedaan is.
  • Security/beveiliging:  informatiebeveiliging is belangrijk en actueel. Binnen Simac Learning Solutions zijn we ons daar terdege van bewust. Binnen LB3 werken we voortdurend aan de informatieveiligheid. Ook zijn binnen deze release enkele informatiebeveiligingen meegenomen:
    • Bij account is de selfie weggehaald.
    • Bij account zijn persoonlijke gegevens als adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer niet noodzakelijk en derhalve ook verwijderd ter invulling.
    • Bij het importeren betalingen wordt het rekeningnummer en de naam niet meer opgeslagen in de database. Enkel het volgnummer van de mutatie komt in de database te staan. Dit is mogelijk nog nodig om de betaling terug kunnen vinden bij de bank.

Onderwijs
Mijn naam is Piet Philipsen en ik adviseer u graag over de gebruikersmogelijkheden van het LearningBOX Learning Management Systeem.
Heeft u advies nodig?
Mijn naam is Piet Philipsen en ik adviseer u graag over de gebruikersmogelijkheden van het LearningBOX Learning Management Systeem.