Inspiratievolle herfstlezing André Kuipers ROC Rivor

14 november 2018

ROC Rivor bestaat dit jaar 25 jaar. Als één van de festiviteiten was er dit jaar een bijzondere gastspreker met een heel bijzonder verhaal uitgenodigd: André Kuipers. Voor een volle zaal binnen Hotel Van der Valk in Tiel, bijna 900 medewerkers en persoonlijke en zakelijke relaties, was zijn aanwezigheid en verhaal al op voorhand een succes. Binnen ROC Rivor werken wij mee aan het project TechExpress in de rol van e-learning specialist.

Binnen de Publiek Private Samenwerking TechExpress slaan de partners uit de technische sectoren bouw, bouwgerelateerd, metaal en mechatronica, en de onderwijsinstelllingen waaronder ROC Rivor de handen ineen. De missie van TechExpress is te komen tot een gezondere arbeidsmarkt door middel van onderwijsprojecten en kennisdeling. Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten door te focussen op de concurrentiefactor die wordt gevormd door het menselijk kapitaal. Deze bundeling van krachten maakt het mogelijk dat de problematiek op de technische arbeidsmarkt daadwerkelijk breed en in al zijn aspecten wordt aangepakt.