De eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving beschikt over een goed verantwoordelijkheidsgevoel om te zorgen voor veilig (elektrotechnisch) werken in een gebouwde omgeving en draagt dat gevoel ook over op de meewerkende monteurs. Hij werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk en dat van meewerkende monteurs na, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen, werkt uit zichzelf volgens de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en heeft een klantvriendelijke houding. Waarbij de eerste monteur ook in staat is om de monteur te instrueren en begeleiden op de werkplek. Hij doet zijn werk in een wisselende en wel herkenbare gebouwde omgeving. Hij heeft voor zijn werk veel contact met collega’s, klanten, onderaannemers en leveranciers.

Meer informatie? 
Bel, mail, of vul onderstaand contactformulier in.
Of klik hier om de website van Uitgeverij Vertoog te bekijken. 

MBO Niveau 3 Crebo nr. 25736 Bestel het nu

Bestel de opleiding hier

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.

Simac gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Lees meer in ons privacybeleid.