Opleidingen

Dienstverlening & Producten

De leerlijn D&P-Totaal biedt jouw school een gevarieerd en flexibel pakket van cursussen om een tweejarig curriculum Dienstverlening en Producten mee in te richten. Volledig dekkend op het examenprogramma, passend bij de school, docenten en leerlingen. Het materiaal is aansprekend en lekker compact vormgegeven. Met drie tijdschriftachtige katernen per cursus. Elke cursus combineert de examenstof van een profielmodule D&P met een keuzevak. En is geschreven rondom een realistische casus uit de beroepspraktijk.

De keuzevakken komen uit alle vmbo-profielen. Een paar voorbeelden:

  • Kennismaken met uiterlijke verzorging (Z&W) met PM4
  • Booglasprocessen (PIE) met PM1
  • Actief in de natuur (Groen) met PM1
  • Milieu, hergebruik en duurzaamheid (D&P) en PM3
  • Interactieve vormgeving en productie (MVI) en PM2

De hele leerlijn is opgezet vanuit de keuzevakken. Door de combinatie te maken met de profielmodules, kan al in het derde leerjaar gestart worden met keuzevakken. Zo hebben leerlingen dus een jaar extra de tijd om kennis te maken met de verschillende beroepenvelden en om hun voorkeuren te onderzoeken. Zeker voor een breed en algemeen profiel als D&P is dat pure winst.

Naast dit unieke concept van de cursussen (keuzevak + profielmodule), biedt MK Educatie vier bronnenboeken. Hierin wordt de examenstof van de profielmodules behandeld. Ook zijn de lesmateriaal voor de losse keuzevakken beschikbaar in LearningBOX.

Voordelen van D&P-Totaal

  • Realistische casus als kapstok voor praktijkopdrachten en theorie.
  • Geen dikke boeken, maar compact en flexibel lesmateriaal.
  • Veel beeldmateriaal en ondersteunende filmpjes.
  • Advies over het inrichten van een tweejarig curriculum D&P.