Opleidingen

Fietstechnicus

De fietstechnicus werkt in de winkel en de werkplaats van een fietsbedrijf. Hij maakt fietsen afleveringsklaar en voert onderhoudswerkzaamheden en eenvoudige reparaties uit. Hij werkt volgens een van tevoren vastgestelde aanpak. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het goed en binnen de tijd uitvoeren van de opdrachten, die hij van een collega of leidinggevende krijgt. Hij schat zelf in wanneer hij de hulp van een collega nodig heeft en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Bij standaardwerkzaamheden voert hij zelfcontrole uit.