Opleidingen

Keuzedelen MBO K0225- K0278- K0665- K0667- K0799- K0850- K0966

K0225 - Inspelen op innovaties
Geschikt voor niveau 3.
Voor veel branches geldt: stilstand is achteruitgang. Het keuzedeel ‘Inspelen op innovaties’ beoogt beroepsbeoefenaren beter in staat te stellen in te spelen op trend en ontwikkelingen in een (aanpalende) branche en is daarmee relevant voor de arbeidsmarkt. Het keuzedeel stelt de beginnend beroepsbeoefenaar beter in staat in te spelen op innovaties binnen de branche door te reflecteren op eigen beroepsmatig handelen in het kader van innovatie.

K0278 Elektro- en installatietechniek voor de bouw
Het keuzedeel heeft betrekking op het verrichten van eenvoudige werkzaamheden aan werktuigkundige en/of elektrotechnische installaties door bouwkundige werknemers van bedrijven in de bouw. Het gaat dan b.v. om het plaatsen en aansluiten van sanitair, enkele kranen en afvoer- en toevoerleidingen, controleren van cv- en ventilatiesystemen, aansluiten van contactdozen, controleren van kwaliteit van bedrading en aansluiten belinstallaties en domotica-installaties.

K0665 Basisvaardigheden elektrotechnische installaties
Geschikt voor niveau 2 en 3.
De beginnend beroepsbeoefenaar leert basisvaardigheden voor het veilig aanleggen van elektrotechnische installaties. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar vaktaal uit een aanpalend vakgebied, belangrijk voor de samenwerking bij verschillende vakdisciplines.

K0667 Basisvaardigheden werktuigkundige installaties
Geschikt voor niveau 2 en 3.
De beginnend beroepsbeoefenaar leert basisvaardigheden voor het veilig aanleggen van werktuigkundige installaties. Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar vaktaal uit een aanpalend vakgebied, belangrijk voor de samenwerking bij verschillende vakdisciplines.

K0799 Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties
Geschikt voor niveau 2 en 3.
Met dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar op het gebied van werktuigkundige installaties praktische kennis en vaardigheden betreffende de technieken en soft skills die nodig zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Nadat hij het keuzedeel heeft gevolgd heeft hij voldoende basiskennis en ervaring opgedaan om de benodigde technieken in goede samenwerking met andere vakdisciplines toe te passen. Ook is hij in staat om collega’s en klanten te informeren en bij hen belangstelling te wekken voor duurzaamheid in het beroep. Dit motiveert de deelnemers om binnen de eigen mogelijkheden van het beroep en in samenwerking met andere beroepen de samenleving van dienst te zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

K0850 Werken met plaatmaterialen: koper en zink
De beginnend beroepsbeoefenaar richt zich met het keuzedeel op het ontwikkelen van ambachtelijke vaardigheden voor het met specifieke gereedschappen, apparatuur en/of machines bewerken van koper en zink tot bepaalde functionaliteiten.

K0966 Koolmonoxidepreventie bij gasverbrandingsinstallaties
Met dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar alert te zijn om koolmonoxide te voorkomen bij gasverbrandingsinstallaties. Hij leert de risico's voor de omgeving te herkennen voor wat betreft luchttoevoer en rookgasafvoer bij plaatsing van de gehele installatie. Daarnaast leert de beginnend beroepsbeoefenaar vakmatige handelingen veilig en verantwoord uit te voeren bij het inspecteren, onderhouden en testen van gasverbrandingsinstallaties en CO-melders.

De keuzedelen zijn apart of in één pakket verkrijgbaar voor LearningBOX3.