Opleidingen

Technisch Leidinggevende

De technisch leidinggevende geeft direct leiding aan medewerkers in een technische bedrijfsomgeving. Hij zorgt ervoor dat werkzaamheden volgens afspraak en naar tevredenheid worden uitgevoerd. Hij is technisch onderlegd, houdt overzicht, kan snel schakelen en planmatig denken. Veilig en milieuverantwoord werken zijn prioriteiten. Hij werkt zelfstandig en lost problemen naar eigen inzicht op. De technisch leidinggevende is eindverantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden, onderhoud van arbeidsmiddelen en de werkplek. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende.