De monteur elektrotechnische installaties heeft een lerende houding wanneer hij collega's assisteert die de aanleg van bekabeling voor elektrotechnische installaties voorbereiden. Hij voert zijn werk bedreven, veilig en snel uit en overlegt, in een lerende houding, met zijn leidinggevende. Hij beschikt over ruimtelijk inzicht. Hij handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij heeft voor zijn werk veel contact met collega’s en in beperktere mate met klanten. Hij is sociaal en communicatief vaardig. Hij stelt zich ten dienste van de klant/opdrachtgever en collega’s op.

Meer informatie? 
Bel, mail, of vul onderstaand contactformulier in.
Of klik hier om de website van Uitgeverij Vertoog te bekijken. 

MBO Niveau 2 Crebo nr. 25737 Bestel het nu

Bestel de opleiding hier

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.

Simac gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Lees meer in ons privacybeleid.