Opleidingen

Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen

De basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen werkt in een werkplaats of op locatie. Hij werkt aan scooters, motoren, personenauto’s, bedrijfsauto’s en/of mobiele werktuigen. Hij voert routine- en geplande onderhoudswerkzaamheden uit. Daarnaast repareert, modificeert en/of assembleert hij onderdelen van voertuigen en/of mobiele werktuigen. Afhankelijk van de beroepscontext waarin hij werkt zal het accent meer of minder bij het repareren, modificeren dan wel assembleren liggen. De basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen heeft een uitvoerende rol en voert zijn werkzaamheden over het algemeen zelfstandig uit, maar in voorkomende gevallen verricht hij zijn werkzaamheden onder begeleiding van een meer ervaren/deskundige collega. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevenede.