• Leerlingen en studenten kunnen plaats- en tijdsonafhankelijk werken aan school.
  • Video’s en animaties kunnen afgespeeld worden en bieden de mogelijkheid tot nieuwe vraagsoorten.
  • Leerlingen/studenten en ook docenten en praktijkbegeleider kunnen binnen 1 schema de voortgang en resultaten zien.
  • Om de docent te ontlasten kunnen gesloten vragen en of toetsen met gesloten vragen automatisch nagekeken worden door de ELO. Dit scheelt heel veel nakijk- en beoordelingswerk voor de docent.
  • Feedback kan door de docent en of praktijkbegeleider ook digitaal gegeven worden via een bericht bij de betreffende vraag of opdracht.
  • Door metadatering binnen de opleidingsmaterialen kunnen lessen makkelijker gedifferentieerd worden aangeboden, in verschillende varianten. Metadatering kan er ook voor zorgen dat toetsen makkelijker en verschillend van samenstelling kunnen worden samengesteld en afgenomen.

Het werken via een Elektronische LeerOmgeving biedt ten opzicht van het werken met papier, zoals hierboven beschreven, enkele voordelen. Vooral heeft een ELO als doel om ervoor te zorgen dat onderwijs voor zowel leerling/student als docent/praktijkbegeleider beter te geven en te volgen is.

Een Elektronische LeerOmgeving moet vooral overzichtelijk zijn, het juiste inzicht geven. En daarmee is een ELO effectief en efficiënt.

Wilt u meer informatie?

Wij helpen u graag verder!

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.