Elektronische LeerOmgeving, een ELO

Steeds meer scholen kiezen voor digitaal onderwijs

Alle vmbo en mbo scholen in Nederland maken op een manier wel gebruik van een Elektronische LeerOmgeving. De mate waarin scholen een ELO gebruiken neemt hand over hand toe.

Binnen de ELO zit ook een LVS, een LeerlingVolgSysteem. De ELO is gericht op het geven van onderwijs, het LVS is gericht op het Volgen van leerlingen en studenten. De leerling/student bekijkt de lesstof, maakt opdrachten of toetsen in de ELO LearningBOX en levert deze vervolgens in. De resultaten worden binnen LearningBOX bepaald en vastgelegd. Deze zijn direct zichtbaar voor de leerling, student, docent en praktijkbegeleider. Bij elke opdracht kan hij/zij ook een bijlage uploaden.

Uiteraard kunnen docenten en praktijkbegeleiders via berichten binnen LearningBOX feedback geven. Aan een Elektronische LeerOmgeving kan ook een Leerling Administratiesysteem gekoppeld worden via “single-sign-on”. Hiermee kunnen behaalde resultaten van leerlingen/studenten vanuit de ELO naar het Leerling Adminstatiesysteem geplaatst worden. Afhankelijk van welk administratiesysteem kan dit ook via een export- en importfunctie, ook dit is heel handig.

Wilt u meer informatie?

Wij helpen u graag verder!

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.