Service

Simac Masic & TSS heeft een uitgebreid service apparaat, onze service medewerkers verrichten:

  • onderhoud aan machines of technische systemen
  • meet- en kalibratie werkzaamheden
  • after sales support op producten, machines & projecten

Certificering & standaarden
Ook op onze afdeling service is kwaliteit vanzelfsprekend een belangrijke maatstaf.
Wij werken volgens de ISO 9001 & ISO 14001 normen en zijn conform gecertificeerd:

  • ISO-certificaat ISO 9001 
  • ​ISO-certificaat ISO 14001

Internationaal
Simac Masic & TSS onderhoudt Service Level Agreements (SLA’s) voor klanten in​ Europa, de Verenigde Staten van Amerika & Azië. Onze service specialisten ondersteunen op locatie of op afstand via de telefoon of softwaresystemen.

Meet- en kalibratiedienst
De meet- en kalibratiedienst is onderdeel van onze service afdeling, u kunt bij ons terecht voor:

  • controle & kalibratie van geometrische, elektrische en thermische apparaten & meetmiddelen
  • meten van enkele (unieke) & seriematige producten
  • rapportage & archivering van kwalitatieve productresultaten
  • opstellen van complete kalibratiesystemen

Bij het beheren van het kalibratiesysteem wordt gebruik gemaakt van ondersteunende softwarepakketten (kalibratie-waarborgingssysteem). Dit bevordert de herleidbaarheid (traceability) en klantgerichte informatievoorziening. Het kalibreren van meetmiddelen is volgens de normen gebonden aan strikte (milieu)eisen. De referentiestandaarden worden gekalibreerd bij de door de Raad van Accreditatie (NKO) erkende instanties. 

Mechanische metingen
Op mechanisch gebied verrichten wij metingen die betrekking hebben op afmetingen (ook driedimensionaal) voor vlakheid, rechtheid, rondheid, cilindriciteit en profielbeschrijving.

Elektrisch-thermische metingen
Ook verrichten wij spannings- en stroommetingen (AC/DC), frequentie-, weerstands-, capaciteits- en temperatuursmetingen. 

After sales service
Voor de ondersteuning van klanten op alle fronten zijn er de volgende mogelijkheden: