Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. De afgelopen jaren hebben gemeenten de handen vol gehad aan de stelselwijzigingen en alle veranderingen die daarmee gepaard gaan. Er wordt dagelijks veel geschreven over de substantiële kortingen op de budgetten door de Rijksoverheid, het inregelen van de Participatiewet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet vanuit een integraal perspectief. Tel daar alle aanverwante taken zoals handhaving bij leerplicht, leerlingenvervoer, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg bij op, dan neemt ook het aantal uitdagingen toe. De veranderde wetgeving heeft een grote verantwoordelijkheid in het sociaal domein bij de gemeenten neergelegd waarbij de gemeenten de regie moesten zien terug te krijgen op al deze processen. Hoe gaat u daar als gemeente mee om?

Totaaloplossing voor het Sociaal Domein inclusief Front- en Backoffice

De oplossing Central Station heeft alle taken van de gemeenten, van A tot Z, inclusief het front- en het  backoffice, in één systeem gebundeld: voor WMO, Participatiewet, Jeugdwet, Werk & Inkomen, Schuldhulp, CJG en Veilig Thuis. De koppelingen naar GBA, iWmo 2.3, iJw 2.3, CORV, SEPA en Vecozo conform VNG Realisatie zijn inbegrepen. Met deze integrale oplossing krijgen de gemeenten weer controle over hun processen zodat de professionals kunnen excelleren in hun werk. Uiteraard genereert Central Station waardevolle rapportages en managementinformatie om continu en aantoonbaar de processen in het Sociaal Domein te verbeteren.

Werkt u momenteel met verschillende informatievoorzieningen en -stromen en wilt u dit graag overzichtelijk samenbrengen? Met Central Station beschikken medewerkers, zorg- en hulpverleners over een integrale oplossing voor onder andere cliëntkaarten- en dossiers, e-mails, berichten, beslissingen en beschikkingen, documenten, urenregistratie en caseloads. Dit resulteert in een kostenbesparende en gebruikersvriendelijke invulling van de registraties. Door onze focus op de WMO, Jeugdzorg, Zorg- en welzijnssector zijn wij gespecialiseerd in deze branche.