Inwoners vragen in toenemende mate online en bij voorkeur anoniem hulp aan professionele hulpverleners. Dat is begrijpelijk, want deze aanpak beschermt de gevoeligheid en de kwetsbaarheid van het onderwerp respectievelijk het individu.

Een veel gebruikte online interventie is Klik voor Hulp van Simac. In de periode tussen 2000 en 2018 zijn er 1000-en hulpvragen bij Klik voor hulp geregistreerd. Dankzij Klik voor Hulp kunnen hulpvragers terecht met alle mogelijke hulpvragen via e-mail- en chatgesprekken. Hulpvragers nemen bij online hulpverlening het initiatief, hebben meer mogelijkheden om zich aan het dure specialistische hulpverleningsproces te onttrekken en kunnen gemakkelijker de regie over het hulpverleningsproces voeren.

Vraag en aanbod

Steeds meer professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties nemen Klikvoorhulp op in hun dienstenaanbod. De hulpverlener stuurt daarmee meer aan op zelfredzaamheid van de hulpvrager door samen op zoek te gaan naar een concrete oplossing waar de hulpvrager zich voldoende voor gemotiveerd voelt. Wanneer er een combinatie van online hulpverlening en face-to-face hulpverlening plaatsvindt, spreken we van  blended hulpverlening.

Meer weten over Klik voor Hulp? In de leaflet treft u nadere informatie aan. 

De positieve effecten van preventieve online hulpverlening in het algemeen en van Klikvoorhulp in het bijzonder zijn beschreven in het rapport “Een evaluatie van online hulpverlening in het maatschappelijk werk”. Benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk het rapport op Sociaal Werk Nederland of Movisie.