12 januari 2021

Software engineer in de wereld van Water- en Milieutechnologie, Mark vertelt erover.

MARK STAAT ONZE DRINKWATER-KLANT BIJ MET KENNIS EN KUNDE OVER PROCESAUTOMATISERING. LEES HIER ZIJN VERHAAL

Waaruit bestaan jouw werkzaamheden?

“Enerzijds ben ik bezig met uniformering met als doel standaardiseren. Anderzijds ben ik de vraagbaak voor de beheersorganisatie.”

Standaardisatie

“Onze drinkwater-klant is ontstaan uit een samengaan van tientallen kleinere waterbedrijfjes. Elk bedrijfje had zijn eigen werkwijze wat betreft water maken en de bediening en aansturing hiervan. De verschillende werkwijzen zijn teruggebracht naar drie standaarden. Met uniformering is het doel om de continuïteit van waterlevering te waarborgen. Door naar één standaard te gaan en doordat de proceskennis, die nu in de hoofden van de mensen zit, in het systeem wordt gebracht kunnen operators eerder diagnoses stellen. Hierdoor kunnen ook nieuwe operators sneller ingewerkt worden. Daarbij zullen alle locaties op dezelfde wijze bestuurd en bediend worden.”

“De processen van een drinkwaterbedrijf bestaan uit het oppompen van water, het zuiveren en conditioneren (bijv. ontharden) en het verpompen naar de klant. Al die processen moeten aangestuurd worden. Door gebruik te maken van de modellen in internationale standaarden kan de aansturing van de verschillende zuiveringsstappen gestandaardiseerd worden. Dit resulteert uiteindelijk in een bibliotheek met softwareblokken en de daar bijhorende documentatie. De engineering kan worden verbeterd door gebruik te maken van een generatiepakket dat de werelden van de PLC (besturing) en de SCADA (visualisatie) samenvoegt.”

Vraagbaak

“Omdat ik al lang in de waterwereld werkzaam ben, heb ik veel kennis van het watermaak-proces. Dit in combinatie met mijn kennis van procesautomatisering, maakt dat ik één van de vraagbaken binnen de organisatie ben.”

Mark - software engineer

“Ik ondersteun de beheerderorganisatie met kennis en kunde over procesautomatisering en pakketten die ze gebruiken. Tevens wordt de bestaande bibliotheek omgezet naar een nieuw pakket. Voor dit pakket heb ik een cursus gevolgd, waardoor ik hierbij goede ondersteuning kan bieden. Ik heb bijvoorbeeld de basis architectuur van een ‘bouwsteen’ (softwareblok) voor de nieuwe bibliotheek opgezet. Deze architectuur kan de klant nu repeterend gebruiken voor de overige bouwstenen.”

Met wie heb je te maken tijdens jouw werkzaamheden?

“Voor de standaardisatie heb je te maken met veel verschillende lagen binnen de organisatie. Ik werk binnen het project onder andere samen met de Enterprise architecten en projectmanagers. Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep die direct onder directie valt. Tevens heb ik te maken met de beheers- en de projectorganisatie. De standaardisatie heeft als voordeel dat operators uiteindelijk nog maar kennis hoeven hebben van één systeem. Vanuit de projectorganisatie is het qua kosten van belang dat er relatief eenvoudig en snel geëngineerd kan worden. Vervolgens moet de engineering duidelijk zijn om door de system integrator te kunnen worden uitgevoerd. Voor de beheersorganisatie is het van belang dat de software goed beheersbaar is, zodat storingen sneller opgelost kunnen worden door sneller diagnoses te kunnen stellen.”

“Belangrijk vind ik dat je het proces goed moet kennen voordat je ermee aan de gang gaat. Dit kan de keuze bepalen van hoe je iets uit gaat voeren”

Mark - software engineer

Plezier                                                               

Trots                                                                                

"Ik haal veel werkplezier uit het samen zitten met de klant om het proces te moduleren. Bij het moduleren gaan we het fysieke proces indelen waar bijvoorbeeld welke klep of filter bij hoort en hoe deze moeten worden aangestuurd. Mede door mijn kennis van de bibliotheek kan dit op een goede manier opgezet worden. Om vervolgens te zorgen dat de werking op meerdere locaties hetzelfde wordt."

"Als lead engineer ben ik betrokken geweest om standaarden op te zetten voor de regio Zuid. Deze worden nu als tijdelijke oplossing gebruikt. Echter de oplossing werkt nu zo goed dat de klant het idee heeft gehad om deze standaarden te blijven gebruiken. Daar ben ik wel trots op!"

 

Welke raakvlakken hebben jouw werkzaamheden?

“De procesautomatisering bestaat uit verschillende facetten. Software architectuur, bediening, alarmering, cybersecurity, safety en hardware architectuur. Ik houd me voornamelijk bezig met de software architectuur en overkoepelend met, software, hardware, alarmering en bediening. Maar natuurlijk houd je altijd raakvlakken met de andere facetten.”

“MET NAME CYBER SECURITY IS EEN HOT ITEM, DIT WERKT OOK DOOR NAAR DE PROCESAUTOMATISERING OMDAT OOK DAAR RISICO’S IN ZITTEN WAARDOOR HACKERS KANS HEBBEN OM HET PROCES TE VERSTOREN OF BIJ VERTROUWELIJKE INFORMATIE TE KOMEN”

 

Waar bevindt zich jouw werkplek en hoe bevalt dat?

“Ik werk voornamelijk vanuit kantoor. In het verleden had ik geregeld een inbedrijfstelling, dat was leuk dan kom je veel mensen op de werkvloer tegen. Nu ga ik wel eens met de beheerders mee naar ondersteuningsklussen en zo kom ik toch ook nu nog op de werkvloer.
Ik heb het erg naar mijn zin bij deze klant en heb mijn plekje verworven. Door mijn kennis ben ik zelfs de vraagbaak geworden. Dat vind ik erg leuk”

“IK WERK BIJ HET GROOTSTE WATERBEDRIJF VAN NEDERLAND EN BEN DUS ECHT VOOR DE EERSTE LEVENSBEHOEFTE VAN DE MENS BEZIG, DAT GEEFT VOLDOENING!”