Simac Quadcore verlengd VCA* certificering

11 november 2019

TÜV Nederland heeft onlangs een audit uitgevoerd bij Simac QuadCore voor VCA* 2017/6.0.
De audit is met een positief resultaat afgesloten, waarmee Simac QuadCore dus het VCA* 2017/6.0 certificaat heeft verworven.

Veilige arbeidssituatie
VCA* certificering toont aan dat er veiligheidsbewust wordt gewerkt door het voortdurend streven naar een veilige arbeidssituatie. Alle medewerkers van Simac QuadCore zijn VCA-VOL gecertificeerd. Toch is en blijft aandacht vragen en bewustwording een belangrijke schakel om er ook naar te handelen ter voorkoming van persoonlijk letsel van zowel vaste, tijdelijke en ingehuurde medewerkers, alsook voor derden.

‘Veiligheid is inmiddels een 2e natuur geworden, deze houding willen we graag vasthouden’

Henk van Bree - BU manager

Hoe gaat dit dan in het werk?
De informatie en documentatie van het VGM-management-systeem is voor iedere medewerker toegankelijk. De juiste procedures en formulieren zijn voor elke medewerker beschikbaar zodat hij of zij de juiste inschatting kan maken over de te nemen maatregelen. Deze inventarisatie wordt ook steeds vastgelegd en beoordeeld.
Dit kan onder andere inhouden dat er veilige zones worden ingericht en/of er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt moeten worden.
Belangrijk is dat iedere medewerker regelmatig een werkplekinspectie en/of LMRA (last-minute risicoanalyse) uitvoert. Zeker als de werkzaamheden en/of werkomgeving veranderen, bijvoorbeeld van een “relatief veilige” kantooromgeving naar een meer risico volle omgeving zoals een werkplaats of productieomgeving.
Het niet op de juiste manier omgaan met “open” spanningen in onder andere stuurkasten of machine, bewegende delen van machines of een robot vormen een potentieel gevaar. Maar ook gassen of bepaalde stofdeeltjes die vrijkomen tijdens een productieproces kunnen een gevaar vormen.

Allemaal risico’s die vooraf worden ingeschat én waarbij de juiste maatregelen genomen moeten worden zodat de medewerker veilig kan werken.  


Industrie
Mijn naam is Henk van Bree en ik beantwoord graag uw vragen. Bel naar kantoor of stel uw vraag.
Welkom bij Simac
Mijn naam is Henk van Bree en ik beantwoord graag uw vragen. Bel naar kantoor of stel uw vraag.