Simac wordt geleid door een directie die onder meer verantwoordelijk is voor het vaststellen en bereiken van de doelen, voor de strategie en het beleid van Simac en voor het behalen van de daaruit voortvloeiende resultaten. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders.

Simac

Ir. E. (Eric) van Schagen          
Functie: CEO
geboren 21 april 1956 te Eindhoven

Belangrijke functies
- Federatievoorzitter FHI
- Lid raad van commissarissen Rabobank Eindhoven-Veldhoven 
- Lid raad van commissarissen Mignot & De Block 
- Lid raad van commissarissen TechnoStars
- Lid raad van commissarissen Strategic Area Health TU Eindhoven 
- Lid bestuur Eindhovensche Fabrikantenkring
- Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
- Voorzitter bestuur Coöperatie Slimmer Leven 2020
- Lid bestuur Sports & Technology Eindhoven
- Voorzitter bestuur stichting vrienden Philharmonie ZuidNederland

Eric van Schagen

Simac

M. (Michael) F.J.A. van Kasteren RA
Functie: CFO
geboren 25 september 1961 te Den Haag

Belangrijke verdere functies
Geen

Michael van Kasteren