24 maart 2022

Jaarcijfers 2021 gepubliceerd

Simac heeft het jaar 2021 succesvol kunnen afsluiten. De omzet stijgt met bijna 15% van € 252 naar € 290 miljoen. Deze stijging was voor de helft autonoom en voor de helft het gevolg van de consolidatie van de acquisities PHI DATA en aQuestora eind 2020. Het bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving bleef in 2021 nagenoeg gelijk en eindigde op € 8,1 miljoen. De nettowinst over 2021 kwam uit op € 3,7 miljoen. Hierin zijn diverse voorzieningen opgenomen die samenhangen met opstartende bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is er een hoge belastinglast doordat wij goodwill van overnames snel afschrijven en deze afschrijving niet aftrekbaar is. De kaspositie blijft positief en sterk, er is geen sprake van uitgestelde betalingen of belastingen.

CEO Eric van Schagen licht toe: “De IT-bedrijven in Nederland, België, Luxemburg, Tsjechië en Frankrijk continueerden de goede resultaten. We investeerden zoals gebruikelijk veel in innovatie. De gespecialiseerde bedrijven sloten 2021 in meerderheid winstgevend af. De orderportefeuille is flink toegenomen. Dit komt mede door het feit dat de levertijden van onze leveranciers langer worden vanwege de schaarste van een aantal componenten.”

De algemene vooruitzichten voor 2022 zijn onzeker. De door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne brengt naast het enorme menselijk leed veel economische risico’s met zich mee de spanningen in de wereld nemen toe. Dit zal in ieder geval leiden tot verdere prijsstijgingen. Een belangrijk risico is verder cyber security. Simac beschikt over alle relevante certificaten en investeert continu om de risico’s zo klein mogelijk te houden. De situatie op de arbeidsmarkt blijft gespannen. Het verkrijgen en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers is een uitdaging.

Eric van Schagen: “Per saldo hebben wij vertrouwen in een goed verloop van 2022. Gezien de orderportefeuille en het grote aandeel van contracten in de omzet verwacht ik een stabiel en winstgevend jaar. Opnieuw zullen we veel investeren in nieuwe activiteiten, marketing en maatschappelijke doelen waardoor een deel van het rendement gedurende het jaar wordt geherinvesteerd.”

Het jaarverslag 2021 vindt u hier.