17 maart 2023

Simac publiceert jaarcijfers 2022

Het afgelopen jaar is de omzet van Simac met 10% gegroeid. Het resultaat stond ten opzichte van voorgaande jaren onder druk maar bleef positief. Daarnaast kondigt Simac een belangrijke verandering in de directie aan.

De netto-omzet van het Veldhovense technologiebedrijf steeg met 10,0% van € 284,7 miljoen naar € 313,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat daalde van € 8,1 miljoen naar € 3,6 miljoen. Dit is het gevolg van stijging van de personeelskosten en hogere kosten van investeringen in nieuwe activiteiten. Binnen de grootste werkmaatschappij Simac IT NL bv zijn stappen gezet in verbetering en standaardisatie van het portfolio en business model. Terwijl daardoor het resultaat in Nederland aanzienlijk lager was continueerden de IT-bedrijven in België, Luxemburg, Tsjechië en Frankrijk de goede resultaten. Ook de gespecialiseerde Simac-bedrijven sloten 2022 in meerderheid winstgevend af.

Vooruitzichten

CEO Eric van Schagen: “Voor 2023 verwachten wij een onzeker en uitdagend jaar. We blijven verder investeren in de activiteiten waar we kansen zien en waar we de afgelopen jaren actief zijn geweest. We hebben besloten de organisatie te versterken en ook commercieel zullen we ons nadrukkelijker manifesteren. Per saldo denken we met een lichte groei in omzet in 2023 een bescheiden positief resultaat te bereiken.”

“De spanningen in Europa en de wereld doen zich verder gelden en bedrijven en instellingen zijn voorzichtig met hun investeringen. De kosten zijn als gevolg van de inflatie sterk toegenomen en dit kunnen en willen we op korte termijn niet in alle gevallen volledig doorberekenen aan onze klanten. Een belangrijk risico blijft cyber security en ook de situatie op de arbeidsmarkt blijft lastig. Het verkrijgen en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers is een uitdaging.”

Het complete jaarverslag kunt u hier downloaden.

Nieuwe CEO

Eerder kondigde Simac al aan dat de directie van de holding in 2023 wordt uitgebreid. Naast Eric van Schagen en Michael van Kasteren zullen Maartje van Schagen en Ine Frings de directie versterken. Wat nu ook duidelijk is, is dat op 1 oktober 2023 Maartje van Schagen de CEO-rol van Eric van Schagen over zal nemen. Hiermee komt de derde generatie bij Simac aan het roer.