De raad van commissarissen heeft tot taak het toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen Simac en daaraan gelieerde ondernemingen, waaronder het financiële beleid en de bedrijfsstructuur. De raad van commissarissen beoordeelt de hoofdlijnen van de organisatiestructuur en de controlemechanismen die onder leiding van de directie worden ingesteld. De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde.

Dr.ir. Henk Kivits (staand rechts)
Voorzitter
Founding Father FoodforCare
Belangrijke nevenfuncties:
Voorzitter RvC Efteling te Kaatsheuvel
Voorzitter RvC Theater aan de Parade in Den Bosch
Bestuurslid Stichting Pref.Aandelen C van Lanschot in Den Bosch
Lid RvT Spelderholt
 
ir. Nico Hermans (staand links)
Vice voorzitter
Voormalig lid Raad van Bestuur ASML
Belangrijke nevenfuncties: 
geen
 
Wim van Winden (zittend rechts)
Voormalig CFO Philips Nederland / Benelux
Belangrijke nevenfuncties: 
Voorzitter RvC Woningcorporatie Trudo in Eindhoven
Voorzitter RvC Woningborg in Gouda
Lid raad van toezicht GGZ instelling Altrecht in Utrecht
 
mr. Sylvia Roelofs (zittend links)
Voormalig algemeen directeur van branchevereniging Nederland ICT
Belangrijke nevenfuncties: 
Lid raad van advies Be Informed in Apeldoorn
Commissaris Gerechtsdeurwaardersgroep Nederland (GGN) in Utrecht
Toezichthouder Museum voor Communicatie in Den Haag
Voorzitter RvC Kruitbosch bv