Simac Techniek

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak het toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen Simac en daaraan gelieerde ondernemingen, waaronder het financiële beleid en de bedrijfsstructuur. De raad van commissarissen beoordeelt de hoofdlijnen van de organisatiestructuur en de controlemechanismen die onder leiding van de directie worden ingesteld. De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde.

Simac raad van commissarissen
Dr.ir. Henk Kivits (tweede van rechts)

Voorzitter
Voormalig CEO Stage Entertainment

Enkele belangrijke nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
  • Voorzitter Stichting FoodforCare Fonds
  • Lid Raad van Toezicht Parc Spelderholt
  • Lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen C Van Lanschot
 

ir. Nico Hermans (geheel links)
Vice voorzitter
Voormalig lid Raad van Bestuur ASML

 

Wim van Winden (geheel rechts)
Lid
Voormalig CFO Philips Nederland / Benelux

 

mr. Sylvia Roelofs (tweede van links)

Lid
Voormalig algemeen directeur van branchevereniging Nederland ICT

Belangrijke verdere functies:

  • Voorzitter Modint, branchevereniging voor textiel, kleding, tapijt en interieurstoffen in Nederland
  • Lid dagelijks bestuur VNO-NCW in Den Haag 
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Kruitbosch BV
  • Lid bestuur Euratex, de Europese textiel- en kledingassociatie