Samenstelling
Gezien de totale omvang (drie personen inclusief de voorzitter) van de raad van commissarissen van Simac Techniek NV is besloten de Audit Commissie uit twee leden van de raad van commissarissen te laten bestaan met een gedegen kennis van en ervaring met financieel-economische aangelegenheden. De Audit Commissie is als volgt samengesteld:

Leden:

de heer W. van Winden (voorzitter)

 

de heer H.P.M. Kivits


Het reglement van de Audit Commissie kunt u downloaden.