Het reglement houdende principes en best practices voor de raad van commissarissen is op 17 november 2004 vastgesteld. U kunt dit reglement hieronder downloaden.

 

Tevens is het zogenaamde "pas toe of leg uit" verslag als bedoeld in de Nederlandse corporate governance code opgesteld, voorzover van toepassing op de raad van commissarissen. Ook dit kunt u hieronder downloaden.