Samenstelling 
Gezien de totale omvang (3 personen inclusief de voorzitter) van de raad van commissarissen van Simac Techniek NV is besloten deze commissie uit 2 leden van de raad van commissarissen te laten bestaan. De commissie is als volgt samengesteld:

Leden:

de heer N.I.M. Hermans (voorzitter)

 

de heer H.P.M. Kivits

                    


De samenstelling is dezelfde als die van de Selectie- en Benoemingscommissie.

Het reglement van de Remuneratie Commissie en de remuneratierapporten van de laatste vijf jaar kunt u downloaden.