Samenstelling 
Gezien de totale omvang (3 personen inclusief de voorzitter) van de raad van commissarissen van Simac Techniek NV is besloten deze commissie uit 2 leden van de raad van commissarissen te laten bestaan. De commissie is als volgt samengesteld:

Leden:        

de heer N.I.M. Hermans (voorzitter)

 

de heer H.P.M. Kivits

   

De samenstelling is dezelfde als die van de Remuneratie Commissie.

Het reglement van de Selectie- en Benoemingscommissie kunt u downloaden.