Simac Techniek

Zes pijlers

Een stip op de horizon zetten? En daar als organisatie standvastig op afkoersen? Daar geloven wij niet zo in. Tenminste, niet voor Simac. Wij zitten immers in de ICT en high tech. De uitdagingen van morgen zijn totaal anders dan die van vandaag. De kunst is dan ook niet om ver vooruit te kunnen kijken en vast te houden aan dogma’s, maar om alert te blijven en mee te bewegen met de markt. Daarom is groeien geen doel, maar is het borgen van continuïteit dat wel. Wij willen er niet alleen vandaag maar ook morgen toe doen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we Simac gebouwd op zes pijlers.

Financieel solide basis

Wat zuurstof is voor de mens, is geld voor een bedrijf. Je hebt het nodig om te bestaan en te kunnen ondernemen. In 2013 hebben we de laatste lening bij banken opgenomen. Die was nodig om de beurs exit te kunnen financieren. Met een vernieuwd elan zijn we daarna in omzet en rendement gegroeid. Een financieel gezonde basis stelt ons in staat om onze eigen ambities na te streven, ons te richten op voortdurende verbetering en van onze fouten te leren; in plaats van dat we ons laten leiden door focus op groei. Geld dat wordt verdiend, zien wij als ‘zuurstof’ om onze positie en innovatiekracht te versterken.

Spreiding van activiteiten

Van oorsprong zijn wij een system integrator: we combineren bestaande componenten tot geïntegreerde oplossingen voor onze klanten. We zijn actief in meerdere landen en breiden de activiteiten verder uit naar softwareapplicaties en high tech producten en systemen. Dat doen we mede om er voor te zorgen dat niet al onze eieren in één mandje zitten. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar indien één van de activiteiten in de problemen komt. Op andere terreinen en markten loopt het dan wel goed door en zo blijven we in zijn totaliteit stabiel. Wij willen onze risico’s spreiden.

Langdurige contracten met klanten

Wij geloven in co-creatie. Dat je als klant en leverancier samen op moet trekken om tot innovatieve oplossingen te komen; ieder met inbreng van eigen middelen en expertise. Wij geloven in een vertrouwenscultuur, waarin je met wederzijds respect aan de uitdagingen van morgen werkt. Alleen als je elkaar door en door kent, kun je optimaal inspelen op wat er in de markt speelt. Daarom gaan we bij voorkeur langdurige contracten en relaties aan met al onze klanten. Langdurige contracten geven rust en zekerheid en dragen dus bij aan de continuïteit.

Medewerker en cultuur centraal

Wij willen onze mensen een omgeving bieden waarin ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Een omgeving waarin ze optimaal hun capaciteiten kunnen benutten en waar ze zich tot de professional en expert kunnen ontwikkelen die er in hen schuilt. Wij stimuleren onze medewerkers om aandacht te besteden aan de fysieke en mentale gezondheid. Wij bieden een open cultuur waar ruimte is voor nieuwe invloeden en ideeën. Waar mensen fouten kunnen maken, eerlijk kunnen communiceren en worden geprikkeld het beste uit zichzelf te halen. En waar ook nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen.

Ruimte voor innovatie

De vraag naar ICT stijgt en blijft stijgen, is onze overtuiging. Als één sector innovatief is en moet zijn, dan is het wel die van ons. Er dienen zich continu nieuwe ontwikkelingen aan op het ICT-pad, aangereikt door diverse partijen in de markt. Aan ons de taak om die te verkennen. Dat doen we kritisch, in samenwerking met onze klanten, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en in de wetenschap dat één van die nieuwe ontwikkelingen de standaard van de toekomst kan zijn.

Verantwoord omgaan met omgeving

Dit is geen keuze, vinden wij. Dit is een verplichting, naar onszelf en de toekomst toe. Naar onze omgeving en onze kinderen en kleinkinderen. We zijn ons bewust van de rol die we hierin als bedrijf en individuele professional kunnen en willen pakken. Dat doen we niet voor de vorm, niet voor het stempeltje dat we dan opgeplakt krijgen, maar om ons steentje bij te dragen aan de wereld om ons heen en de wereld van morgen.