AVG is geen synoniem van 'privacy'. Immers, de AVG is in de essentie bedoeld om al je grondrechten te beschermen. Eén van die grondrechten betreft je privacy. Simac PIMS helpt je het overzicht te bewaken en om AVG compliant te zijn. Altijd, overal en op elk device.

Wij van Simac geloven in een wereld waarin privacy vanzelfsprekend is. Dit maken wij mogelijk met PIMS, het Privacy Information Management Systeem. De steunpilaar bij het overzichtelijk registreren, delen en rapporteren van privacygevoelige on- en offline data en informatie.

 

 

We nemen je graag alvast mee in onze werkwijze

Iedere organisatie verwerkt informatie. Vaak ook persoonsgevoelige informatie. Dat houdt in dat veel data door veel mensen van links naar rechts wordt verplaatst met behulp van talloze applicaties en systemen. De bedrijfsvoering en de processen lijken misschien op orde, maar vaak ontstaan er onbewust privacy-risico's.

Een leven met 0% risico's is uitgesloten, dus zorg er in ieder geval voor dat je altijd, pro-actief en op alle fronten in controle bent van de risico's en de maatregelen die je daar tegenover zet. Wil je weten hoe wij dat aanpakken? Lees hier verder.

AVG en Governance

In essentie gaat het om Governance. Dat is het op ieder moment kunnen aantonen in hoeverre je de persoonsgegevensverwerkende activiteiten onder controle hebt en welke acties en maatregelen momenteel in place zijn. Veel organisaties maken daarvoor gebruik van Excel documenten en checklists die niet altijd bij elkaar passen. Hierdoor kun je het overzicht en grip op de privacy verliezen. Ondertussen moet wel alles op orde zijn. Want wie niet aan de wetgeving voldoet loopt het risico op flinke boetes.

Van PIMS naar PIMS-GRC

Versnipperde documenten, geen controle op activiteiten, risico's en maatregelen en dan ook nog een Teams-applicatie die dient als informatiebron en toetsingskader bij audits en certificeringen. Het mag geen verbazing wekken dat deze werkwijze terecht wordt beschouwd als te statisch en te risicovol.

Governance, Risk en Compliance, met een accent op Risicomanagement en informatiebeveiliging, moet een essentiële positie hebben binnen je Information Security Management Systeem. Bovendien moet dit door ondersteuning van een PDCA-cyclus sterk verankerd zijn binnen de hele organisatie.

Wil je dat zowel de naleving van de AVG/GDPR Wet- en regelgeving als de borging van ISO-normen waaronder de 9001/27001/2 en 27701 en de NEN7510, integraal en proactief beheersbaar zijn? Dan is de Simac PIMS-GRC applicatie een goede optie. Neem contact met ons om te verkennen of ook het past binnen jouw organisatie.

Wil jij graag zien hoe PIMS werkt? Vraag vrijblijvend een demo aan.

*Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, mei 2021

Welkom bij Simac
Wil meer weten over PIMS of de PIMS-GRC applicatie. Bel ons of klik op onderstaande button.

Waarom PIMS?

Awareness en samenwerking
Inzicht en overzicht
Taak- en actiegericht met notificaties
Continu en aantoonbaar verbeteren (PDCA)
PIMS-GRC wordt kritische informatielaag binnen het ISMS
Kennis en ervaring van AVG Experts