Bijna elke organisatie gebruikt persoonsgegevens en wisselt deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

Communicatie met betrekking tot de AVG verloopt via emails en wordt vastgelegd in tal van spreadsheets en operationele systemen. De documenten hieromtrent worden opgeslagen in een mappenstructuur op een centrale server en/of in de cloud. De beheersbaarheid is dan een uitdaging: misverstanden en fouten met data verstrekking kunnen optreden. Kortom, er gaat kostbare tijd verloren en risico’s stapelen zich op die reactief worden gemanaged.

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk

Het is belangrijk dat Privacy Officers, de Functionaris Gegevensbescherming en overige stakeholders relevante en kritsche informatie in een AVG Beheersysteem kunnen registreren, aanpassen en delen. Slimme dashboards helpen om deadlines te bewaken en beslissingen te nemen zodat de kans op calamiteiten wordt verminderd. 

Excel of PIMS?

Het AVG Beheersysteem van Simac zorgt dat medewerkers minder handelingen verrichten en beter in staat zijn om, door automatisering en uitwisseling van informatie tussen systemen, samen te werken en risico’s tijdiger en gerichter te beheren. En dat ze daar niet langer Excel voor nodig hebben is duidelijk. Het AVG Beheersysteem, geïmplementeerd onder de naam PIMS (Privacy Information Management System) koppelt verwerkingsactiviteiten, DPIA's, risico's, middelen en maatregelen overzichtelijk aan elkaar. Bovendien kan PIMS onderdeel gaan uitmaken van het ISMS.

Awearness

Het AVG Beheersysteem van Simac bevat een set aan tools waarmee privacy-risico’s en maatregelen worden vastgelegd. Door het AVG Beheersysteem en de workflows te integreren met bestaande systemen (tickets, ENSIA, etc.), ontstaat er een centraal overzicht dat iedere dag gebruikt wordt om risico’s te beheren en acties uit te zetten. Denk daarbij aan het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment, het op verzoek van een inwoner verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens en het implementeren van passende maatregelen.

Privacy onder controle. AVG zoals het hoort. Simac helpt u daarbij. 

Advies nodig bij het vinden van het beste AVG Beheersysteem voor uw bedrijf?

Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op