QPIMS | ISMS

De key-functionaliteiten van QPIMS

QPIMS bevat controlemechanismes voor de AVG Wet- en regelgeving en het bevat alle bouwstenen om als organisatie de mate van borging van Governance, Risk en Compliance te verantwoorden. Het opsommen van álle functionaliteiten zou dan ook een nogal lange lijst worden. Om u toch eerste indruk te geven hoe QPIMS wordt toegepast en wat het oplevert, treft u onderstaand de key-functionaliteiten aan. 

 • Taken, acties, notificaties en deadline bewaking
 • Beter voorbereid op het in- en externe auditproces
 • Toepasbaar voor ISO-, NEN- en eigen normkaders
 • Top-down en bottom-up doorlopen van oorzaak en gevolg
 • Data export voor verdere bewerking in bijvoorbeeld PowerBI
 • MAPGOOD, RAVIB of eigen checklist voor dreigingsanalyses
 • Informeer stakeholders met statusoverzichten en rapportages
 • Koppelingen met andere applicaties middels API’s en GraphQl
 • Awareness en een gemanagede focus op kwaliteitsverbetering
 • Proactieve grip op risicomanagement inclusief een sterke PDCA
 • Processen, risico's, maatregelen verbonden met controls van normen
 • Structureer proces, dreigingsanalyse, risico, maatregel en verbetering
 • QPIMS is meertalig en kan worden geïmplementeerd met templates per branche

Onderstaande visualisatie wordt wel eens gebruikt om de verbinding tussen AVG en GRC te duiden. Links de karakteristieke functionaliteiten van de AVG. Rechts die van de GRC. De verbindende entiteiten, die in beide managementsystemen toegepast worden, zijn in de middelste paarse blokjes afgebeeld. 

QPIMS-twee managementstructuren
Wil jij graag zien hoe QPIMS werkt?
Vraag dan een demo aan.