De functionaliteiten van PIMS

Je wilt graag je eigen draai aan de software geven. Geen probleem. We zorgen er voor dat je je eigen informatie en definities kunt blijven gebruiken in PIMS. Daarom is PIMS altijd inclusief: 

Documentbeheer, bijvoorbeeld voor je privacy statement, toestemmingsformulieren, DPIA checklist en bijlagen.

Systeeminstelingen, voor de definities van Betrokkenen, Bewaartermijnen, Contracttypen, Persoonsgegevens, Risicoklassen, soorten Maatregelen, soorten Middelen, Stakeholders en Verwerkingsdoeleinden.

PIMS is gemaakt om overzicht en grip te houden op de AVG compliancy van jouw organisatie. Vanuit meerdere invalshoeken wordt de AVG-status geanalyseerd. PIMS verbindt verwerkingsactiviteiten, DPIA's, taken, risico's, middelen en maatregelen overzichtelijk aan elkaar.

VWA

De verwerkingsactiviteiten (VWA) zijn het hart van het AVG systeem. In PIMS verwerk je overzichtelijk alle verwerkingsactiviteiten en verwerkingsovereenkomsten. Met keuzemenu's en gestructureerde invoervelden.

Risicobeheer

Bij risicobeheer kun je datalekken en DPIA's aanmaken en volgen. Meerdere gebruikers kunnen een verdachte situatie aankaarten waarna de FG bepaalt hoe ermee omgegaan wordt.

WV

Alle PIMS-gebruikers hebben een persoonlijke werkvoorraad (WV) die aangeeft welke acties ze moeten nemen en welke deadlines er zijn.

Rapportages

Middels rapportages kun je inzien hoe het ervoor staat en aantonen dat je AVG compliant bent. Of nog niet, maar dan kun je wel aantonen dat je passende maatregelen en acties hebt uitgezet. Zie voorbeeld.

Wil jij graag zien hoe PIMS werkt?
Vraag vrijblijvend een demo aan.