Hoe ziet het plan van aanpak voor PIMS er uit?

Zo gaan wij te werk

De wereld verandert. Gelukkig maar. Want in tijden van verandering maakt Simac juist het verschil. Wij ontwikkelen PIMS continu door en brengen periodiek updates en upgrades uit zodat je van de laatste innovaties en functionaliteiten kunt profiteren. Alles staat of valt met een goede samenwerking en een plan van aanpak. Dat doen we niet alleen. Of beter gezegd: dat kunnen we alleen samen met jou. Bij Simac noemen we dit Teamnology. 

Teamnology zit ook in PIMS. Hoe we PIMS introduceren en in je organisatie integreren, lees je hieronder. 

Inventarisatie

Samen met een AVG expert brengen we in kaart wat de status is van de AVG binnen je organisatie. Enkele onderwerpen die tijdens deze Context Analyse aan bod komen zijn de awareness, de verwerking van data en de juridische ondergrond. Zo ontstaat een actueel beeld van de bedrijfsprocessen, de rol van de functionaris gegevensbescherming, de mate van AVG volwassenheid en de technische en organisatorische randvoorwaarden.

 

Voorstel

De bevindingen uit de Context- en/of Risico Analyse worden in een verslag teruggekoppeld. Hierin staan de aandachtspunten om nu met PIMS een optimale AVG compliancy te gaan realiseren. Praktisch en to-the-point. Een financieel voorstel laat zien welke investeringen worden verlangd. Nu, en in de toekomst zodat daar geen misverstanden over bestaan. 

Plan van aanpak

Na een akkoord op de offerte worden afspraken gemaakt over het plan van aanpak en de planning van de implementatie. Ook hier geldt dat iedere situatie anders is: doorlooptijden, beschikbare resources, techniek en de verwachtingen van vele betrokkenen dienen zorgvuldig op elkaar afgestemd te worden.

Implementatie

De implementatie van PIMS gaat nu echt beginnen! Samen met een AVG expert wordt PIMS conform de afspraken bij jouw organisatie ingericht. Via een organisatie brede uitrol, of wellicht gefaseerd via een pilot op een of enkele afdelingen. 

Tijd voor de CC factor

Wat zeg je? De CC-factor?

Nadat je PIMS in gebruik hebt genomen en het gemak en de voordelen van het systeem steeds meer gaat ervaren, staan de ontwikkelingen ten aanzien van AVG uiteraard niet stil. Mensen, risico’s, de verwerkingsactiviteiten, de soft- en hardware changes, de Autoriteit Persoonsgegevens, wet- en regelgeving en nationale en internationale ontwikkelingen zijn allemaal onderhevig aan veranderingen en tegelijkertijd van invloed op de prestaties van PIMS.

Daarom zorgen we dat je ook in de toekomst kunt rekenen op Compliancy Continuering: de CC-factor. De CC factor wordt onder andere bepaald door het uitvoeren van risico-analyses. Zie het als een interne audit. De audit toont de zogeheten hot-spots binnen je organisatie. De hot-spots zijn AVG onderwerpen waar risico's aan gerelateerd zijn die vervolgens maatregelen vereisen. Samen met ons zorg je ervoor dat je dit systematisch en op een slimme manier borgt. 

Governance in optima forma. En bovendien worden Privacy en Kwaliteit in lijn gebracht door continu en aantoonbaar te verbeteren conform de PDCA cyclus. 

Wil jij graag zien hoe PIMS werkt? Vraag vrijblijvend een demo aan.

Wil jij graag zien hoe PIMS werkt?
Vraag vrijblijvend een demo aan.