Onze softwareoplossing voor het Sociaal Domein wordt niet altijd standaard ingezet als een klassieke desktop applicatie. Met de introductie van Blended zorg, of Blended Care, is er een flexibelere vorm van dienstverlening ontstaan. Flexibeler omdat het zowel de zorginstantie als de cliënt significante voordelen biedt: de (werk)processen zijn begrijpelijk, berichten worden gesloten of open behandeld, er is directe communicatie en verslaglegging, de zorgvraag en oplossingen worden direct met elkaar verbonden en het is 24/7 beschikbaar.

Klassieke werkwijze

De casemanager en de hulp- en/of zorgverlener verwerkten de mutaties in dossiers voorheen altijd op kantoor, tijdens of direct ná dat er contact met de cliënt was geweest. Omdat zorgorganisatie een flexibelere invulling willen geven aan hoe en wanneer de (preventieve) zorg wordt verleend, kiezen ze voor een hybride vorm. Een vorm waarbij telefonisch en face-to-face contact wordt gecombineerd met goed beveiligde digitale hulpverlening. 

Het is vooral de cliënt zelf geweest die deze flexibelere rol in zijn eigen dossier wilde gaan spelen. Op elk smart-apparaat, op elke locatie en op elk moment. Het is feitelijk een logisch gevolg van hoe we in deze moderne Internetmaatschappij met onze informatie en gegevensuitwisseling om willen gaan. 

Waarom Blended Care

Persoonlijke hulpverlening en de dossiers worden uitgebreid met:

  1. Chatten
  2. Forum
  3. Informatie | Bibliotheek
  4. e-mail
  5. Online inzage dossier

We komen tegemoet aan het feit dat de cliënt graag zelf, met zijn eigen device, op een door hemzelf gekozen moment en plaats, invloed wil uitoefenen op de content van zijn eigen dossier, zijn behandelplan en de uit te voeren opdrachten. Ook het berichtenverkeer met een casemanager is daarbij niet per definitie afhankelijk van kantooruren. Bovendien zorgt een Chatfunctionaliteit ervoor dat er contact kan zijn zonder dat er formele afspraken hoeven worden gemaakt. Een ideale manier om een urgent probleem snel te adresseren zodat escalatie wordt voorkomen. 

En de zorgverlener? Die juicht dit toe omdat meer flexibiliteit en meer gebruiksgemak vanuit zijn professionele hulpverleningsperspectief van groot belang zijn. Al is het alleen al omdat zijn cliënten beter en sneller worden gehoord en geholpen. 

Simac Blended Care in de praktijk

Wil je meer weten over wat een organisatie en de cliënten in de praktijk kunnen verwachten van Blended Care? Kijk dan naar de onderstaande opname van het Webinar Blended. Daarin zie je een concreet praktijkvoorbeeld van hoe Blended bij onze klant Farent wordt toegepast. Interessant in dit Webinar is de bijdrage van Farent waarin zij de aandachtspunten bij invoering en doorontwikkeling aangeven. 

Meer weten over Blended Care van Simac?
Ik help u graag verder!