Blended Care en Subsidie

Subsidiemogelijkheid voor Blended Care

Er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden voor eHealth toepassingen dankzij SET COVID-19 2.0. Een nieuwe uitbreiding verschilt op enkele vlakken van haar voorganger, maar biedt u als zorgaanbieder nog steeds de mogelijkheid te investeren in digitale zorg op afstand. 

Wanneer u overweegt te investeren in de Simac Blended Care toepassing, hetgeen digitale zorg op afstand betreft, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op deze subsidie.

De volledige regeling treft u aan op  https://www.hezelburcht.com/nieuws/nieuwe-subsidiekans-voor-zorg-op-afstand-met-set-covid-19-2-0/