Fusielassen beoordelen met een OTDR in single mode glasvezel

Lees in dit kennisdocument alles over de meetwaarden en richtlijnen die gehanteerd moeten worden om metingen op de juiste wijze te beoordelen!

Fusielassen beoordelen met een OTDR in single mode glasvezel

Optical Time Domain Reflectometers (OTDR’s) worden in het algemeen gebruikt voor het meten aan glasvezels bij aanleg, bij onderhoud en bij storingen. Een OTDR bepaalt de grootte en afstand van karakteristieke punten in de glasvezelverbinding zoals breuk, fusielassen en connectoren.

Een OTDR meting wordt beïnvloedt door diverse optische eigenschappen van glas. Verschillen in Modus Field Diameter (MFD) aan weerszijden van een fusielas kunnen leiden tot een foutieve interpretatie van het lasverlies bij enkelzijdige OTDR metingen. Dit is niet alleen het geval bij fusielassen van verschillende glasvezeltypen maar ook bij fusielassen van hetzelfde type of specificatie glasvezel.

In dit document wordt beschreven op welke wijze een OTDR meet en hoe interpretatiefouten kunnen ontstaan. Er worden praktische voorbeelden gegeven van meetwaarden en richtlijnen die gehanteerd kunnen worden om enkelzijdige metingen op een juiste wijze te beoordelen.

Het kennisdocument bevat de volgende onderdelen:

  • OTDR Meetmethode
  • Lasverlies bepalen met een OTDR
  • Praktische voorbeelden van meetwaarden en richtlijnen
  • Op de juiste wijze beoordelen van fusielassen 

Wilt u meer weten over het correct meten van fusielassen met een OTDR in single mode glasvezel? Download dan gratis aan de rechterzijde ons gedetailleerde kennisdocument! 

Fusielassen meten met een OTDR

Ik ben Stephan Peute, manager engineering, design & consultancy bij Simac Electronics. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Neem contact met mij op
Afbeelding Kennisdocument Lassen meten met een OTDR