E-Learning

E-learning is een multi disciplinair vak. Het behalen van optimaal voordeel vergt kennis en ervaring van diverse disciplines die allemaal aangewend worden en moeten samenwerken om uiteindelijk een volledig ingerichte e-learning te realiseren. Simac heeft alle noodzakelijke expertises in huis op het gebied van onderwijskunde, functioneel en technisch beheer, interactie design, conversie capaciteit van lesmaterialen en projectmanagement. Indien er nog aanvullende competenties nodig zijn hebben we een breed netwerk van partners en specialisten om uit te putten. Voorbeelden hiervan zijn stemacteurs en een filmploeg.

De inhoud van de e-learning kan samengesteld zijn en van verschillende partijen afkomstig zijn. Deze content kan dus heel divers qua onderwerp en complexiteit zijn. Dat betekent dat Simac niet vakinhoudelijk expert is maar expertise levert om andermans expertise in een state of the art e-learning om te zetten.

Simac levert aan het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Dit kunnen meerjarige, diplomerende opleidingen zijn maar ook korte of langere cursussen en trainingen ter introductie van een werkproces of werkwijze of nieuwe applicatie binnen een bedrijf.

Ontwerpen en ontwikkelen e-learning

Het ontwerpen en ontwikkelen van een e-learning geschiedt in nauwe samenwerking tussen Simac als opdrachtnemer en de leverancier van content, de opdrachtgever. De opdrachtgever levert de content voor de e-learning aan. Simac ontwerpt een template voor de e-learning. De content wordt verwerkt binnen het ontworpen template. Binnen een e-learning kunnen we verschillende informatie vormen verwerken zoals theorie, vragen en antwoorden, (oefen) toetsen, foto’s, grafieken, filmpjes, animaties en videoscribes.

Distributie

Via de web based c.q. SaaS e-learningapplicatie TrainingBOX / LearningBOX van Simac wordt de e-learning gedistribueerd. Als ingang voor de applicatie kan een website c.q. portal van een school, partner of Simac worden gebruikt. Het is mogelijk om de applicatie single sign on te koppelen aan andere elektronische leeromgevingen.

De applicatie is met een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk met ‘any device’ en beschikbaar internet.