System- & storagediensten

Voor hybride omgevingen

System- & storagediensten voor hybride omgevingen

Uw complete ICT-omgeving overbrengen naar ‘de cloud’? Ook voor u is dit waarschijnlijk geen realistisch scenario. Veel logischer is dat u kijkt naar de meest optimale hybride structuur. Een eerste aanzet hiervoor zijn onze system- & storagediensten voor hybride omgevingen. Efficiency, automatisering van processen, minder ambacht.

Betalen naar gebruik

Met de Simac system- & storagediensten betrekt u servers, storage en backup vanuit de cloud. Zelf blijft u aan het roer wat betreft applicaties. Naast de eenmalige setup- en eventuele transitiekosten zijn verdere investeringen niet vereist, u betaalt alleen naar gebruik.

Tijdelijk meer of minder capaciteit nodig?

Geen probleem, met onze flexibele oplossing kunt u snel op- of afschalen met een minimale managementinspanning. Performance, beveiliging en beschikbaarheid zijn op een hoog niveau en worden middels een SLA (service level agreement) gegarandeerd. We leveren onze cloud-diensten vanuit eigen Nederlandse datacenters, waarmee onze system- & storagediensten automatisch onder het Europese recht vallen.

Servers

Belangrijk aspect binnen cloud computing is standaardisatie. Toch begrijpen we dat u een keuze wilt hebben. De Simac system- & storagediensten voorzien in zowel virtuele als fysieke servers. Van beide bieden we u een aantal varianten aan. U kunt daarnaast kiezen uit de operating systemen Windows en Linux. Optioneel kunnen we de servers voorzien van antivirus-software. De operating systemen voorzien we standaard van de laatste security patches.

Storage

Storage is onlosmakelijk verbonden met servers. We bieden u de verschillende varianten aan. Optioneel kan de data actief worden verwijderd inclusief de rapportage. Optioneel kunnen we zowel server- als storagecapaciteit beschikbaar stellen over meerdere datacenters. Deze dienst creëert een extra hoge beschikbaarheid voor applicaties die dit nodig hebben.

Back-up

Een optie die niet mag ontbreken is de back-up-dienst voor virtuele en fysieke servers en bijbehorende data. Back-up neemt u af op basis van de dagelijkse hoeveelheid originele data. Online back-ups van applicaties en/of databases zoals SQL, Sharepoint en Exchange kunt u optioneel afnemen. U kunt er ook voor kiezen om meer back-ups te maken en te bewaren. Hiervoor is een aantal backupschema’s voorhanden. De back-up slaan we in een ander datacenter op dan waar de originele data staat.

Monitoring van de omgeving

Zeer belangrijk aspect binnen de system- & storagediensten is monitoring van de totale omgeving. Vanuit het Simac Network Operations Center vindt 7x24 uur monitoring plaats. Uiteraard geldt ditzelfde tijdvak voor High Impact Incidenten (het niet beschikbaar zijn van de systems & storage service).

Bij onze system- & storagediensten speelt security een zeer belangrijke rol. Onder de titel “CYBERCRIME IN 2016:dat valt toch wel mee?!” hebben we een e-book geschreven over wat iedere IT-manager moet weten over moderne cybercriminaliteit. We bieden u dit e-book graag aan! Heeft u interesse, klik dan hier.

Voordelen system- en storagediensten

Simac
Simac
Simac
Simac
Simac