Woon- en comfortconcept Vicasa

Vicasa, het veilige woon- en comfortconcept

Vicasa, het veilige woon- en comfortconcept

Mensen op hogere leeftijd of met een lichamelijk ongemak in staat stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dat is de kern van het veilige woon- en comfortconcept Vicasa. Het bewezen platform (Vicasa 5 is de huidige versie) biedt diensten op afstand aan waarin beeldbellen centraal staat. Cliënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners kunnen op een laagdrempelige manier met elkaar communiceren via een beeldverbinding. Bovendien biedt Vicasa toegang tot elektronische cliëntendossiers en extra service via comfortdiensten, zoals maaltijdservices.

ICT verlicht zorgtaken

Zorgorganisaties moeten zich kunnen richten op hun primaire taak: het verlenen van zorg. Simac Healthcare zet zorgtechnologie in zodat ICT een taak overneemt of verlicht. Voorbeelden van dergelijke technologieën zijn: beeldcommunicatie, domotica, alarmering, toegangscontrole, maar ook eHealth en TeleMedicine toepassingen. Met het veilige woon- en comfortconcept Vicasa maken we het dankzij de toepassing van beeldcommunicatie mogelijk om op afstand zorg te verlenen. 

Vaker gepland en ongepland contact in de zorg

Door de juiste toepassingen van deze hulpmiddelen bespaart u direct op inzet van mensen. Door vaker gepland én ongepland contact (tussen cliënt en professioneel zorgverlener) wordt de effectiviteit van de behandeling vergroot. Bovendien koppelt Simac Healthcare zorgtechnologie aan primaire en ondersteunende processen.

ICT-zorgoplossingen op maat

Met één klik maakt u de status zichtbaar, heeft u face-to-face contact en kunt u de afspraak met de zorgverlener plannen. Dit is slechts een voorbeeld van onze visie op de rol van ICT in de zorg. ICT is voor ons complementair aan de zorgverlener, de cliënt en de organisatie. Door samen te werken creëer je een zorgomgeving waarin zorg op maat het logische resultaat is.

Simac
Simac
Simac
Simac
Simac

De klant over Woon- en comfortconcept Vicasa

Wat zij zeggen over deze oplossing

Simac

“Kijk een cliënt in de ogen, dan weet je vaak genoeg. Het is dan ook zorgelijk als blijkt dat je steeds minder tijd hebt om huisbezoeken af te leggen terwijl de contacten wel nodig zijn. Toen Vicasa hier werd geïntroduceerd, had ik mijn bedenkingen. Maar ik ben overtuigd. Het contact met de cliënt is meer, intensiever, makkelijker en bespaart mij reistijd. Een simpele oproep via het scherm en je kijkt de cliënt in de ogen en je ziet ook een stukje van zijn/ haar omgeving. Op deze manier kunnen wij cliënten 24 uur, 7 dagen in de week zorg bieden op momenten waarop zij het nodig vinden. Dat is wat ik een vooruitgang noem in de zorg voor de cliënt. Het is makkelijk,vernieuwend en het maakt de zorg nog leuker.”

Petra Tamis ten Cate