Kalender

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Simac Techniek NV

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Simac Techniek NV vindt plaats op woensdag 24 juni. De volledige agenda is hieronder te downloaden.

 

Aandeelhouders die wensen deel te nemen kunnen zich tot en met woensdag 18 juni 2020 voor 16.00 uur melden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn of rechtstreeks via www.abnamro.com/evoting.
Intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 19 juni 2020 voor 12.00 uur aan de ABN AMRO Bank via www.abnamro.com/intermediary een elektronische verklaring te verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediair een toegangsbewijs zenden.
Aandeelhouders die niet worden geadministreerd in de administraties van intermediairs en de algemene vergadering van aandeelhouders wensen bij te wonen, kunnen zich tot en met woensdag 18 juni 2019 bij het bestuur van Simac Techniek NV aanmelden. Aanmelding kan schriftelijk of per email geschieden.

  Kantoor Simac Techniek NV

  De Run 1101
  5503 LB, Veldhoven

  • Datum: 24-06-2020
  • Aanvang: 16:00
  • Eindtijd: 17:30