Simac Triangle ontwikkelt, implementeert en onderhoudt softwareapplicaties. De focus ligt daarbij op drie aandachtsgebieden:

  • Managed Print Services
  • Cliëntregistratiesystemen voor het Sociaal Domein, Maatschappelijk werk, Zorg en Welzijn
  • QPIMS ISMS ten behoeve van Governance, Risk en Compliance en Privacy Information Management. 

“Simac Triangle biedt voor zeer specifieke doelgroepen softwareapplicaties. We ontwikkelen onze applicaties altijd in zeer nauw overleg met de mensen uit die doelgroepen waardoor we zeker weten dat ze aansluiten bij de specifieke uitdagingen uit het werkveld.”

Rudie Piessens - director Simac Triangle

Managed Print Services

Het Pay-Per-Use businessmodel ondersteunt de IT-infrastructuur en de administratieve organisatie volledig. Wij richten ons op de leveranciers van printers en kopieerapparaten, foto-afdrukapparatuur, transportmiddelen, afrekenapparatuur, drankautomaten en beheerdiensten. De integrale oplossing ondersteunt het contractenbeheer, de facturatie en de registratie en verwerking van service-aanvragen en verzoeken voor verbruiksmateriaal.

Het concept van Managed Print Services komt van Xerox, eind jaren zestig. Zij begonnen met het afrekenen van kopieerapparaten op basis van gemaakte kopietjes. Momenteel wordt het merendeel van de kopieerapparatuur, multifunctionals en printers in het bedrijfsleven op basis van gebruik ingezet en afgerekend. De behoefte aan verbruiksmaterialen en onderhoud wordt automatisch gesignaleerd en verzorgd. De inzet van dergelijke apparatuur wordt gezien als een “ontzorgde” dienstverlening en is over de totale gebruiksduur financieel voordeliger.

De Managed Print Services applicatiesoftware is een SaaS oplossing voor het aanbieden van managed print service contracten via het (in-)directe verkoopkanaal. Hieronder valt de financiering van de apparatuur, de tonerleveringen, het serviceonderhoud  en de facturatie op basis van het gebruik van de printers of multifunctionals.

Central Station Cliëntregistratiesysteem

Central Station is de verzamelnaam van een state-of-the-art SaaS-softwareplatform waarmee uiteenlopende inrichtingen door Simac Triangle worden gemaakt. De bekendste inrichting is een Cliëntregistratiesysteem dat onder dezelfde naam Central Station bij opdrachtgevers in het Maatschappelijk Werk en Welzijn wordt toegepast.  

Central Station is de kritische schakel in de registraties van interventies. Van alle mogelijke signaleringen in de wijk met de App door opbouwmedewerkers, het aanmelden van inwoners/hulpvragers en de daaropvolgende casus- en dossiervorming, individuele- en groepstrajecten, evaluatie-en voortgangsrapportages, workflows, takenoverzichten voor collega's en uiteraard de rapportages voor de sturing en de verantwoording.

Door de integratie met Office365 wordt veilig gemaild met cliënten en stakeholders zoals huisartsen en verwijzers. En de documenten?  Deze worden eenvoudig toegevoegd aan dossiers en gedeeld met belanghebbenden (cliëntportalen). Zowel de opslag, de logging als het versiebeheer vinden plaats binnen Central Station. Wel zo prettig dat de documenten "inline" kunnen worden bewerkt. De tijd van (onveilig) down- en uploaden en zoeken in andere applicaties zoals SharePoint is voorbij. 

QPIMS | Information Security Management Systeem

Op het softwareplatform Central Station wordt ook een ISMS-applicatie ingericht, onder de naam QPIMS. De focus lag aanvankelijk op het beheer van de AVG/GDPR Wet- en regelgeving en heette toen PIMS. Maar snds 2022 ondersteunt deze applicatie ook de Governance, Risk en Compliance entiteiten: dreigingsanalyses, stakeholderanalyses, risico-identificaties, -classificaties en -behandelingen, periodieke activiteiten, issues en kansen, maatregelen en verbeteringen. Het is een onmisbaar en professioneel ISMS. Een managementsysteem met pro-actieve monitoring en gedreven door een sterke PDCA. 

De applicatie helpt om cybersecurityrisico’s het hoofd te bieden en om audits- en systeemcertificeringen succesvol te doorlopen. De directe relatie met de controls van de normen is overzichtelijk en wordt door auditoren geprezen: “Verbind risico’s en maatregelen aan de norm en monitor periodiek het effect van de genomen verbeteracties zodat je bijvoorbeeld restrisico’s identificeert én zodat je continu en aantoonbaar werkt aan een algehele kwaliteitsverbetering van het ISMS”.

Dit kwaliteitsdenken is met de Q van Quality verankerd in de naam QPIMS. 

Het managen van Milieu- en Energienormen is, ondanks de HLS-structuur, behoorlijk anders dan het managen van een informatiebeveiligingsbeleid langs de lijn van GRC. Met de inzet van QPIMS is gekozen voor een transitie van initieel ad-hoc en bewust reactief, naar bepaald proactief en gemanagede focus. Het is een applicatie waarmee ik op ieder moment de status van ons Informatiebeveiligingsbeleid kan inzien en dan steeds vanuit een ander perspectief.

Peter Veraa - Director GRC Simac Techniek
Meer weten over de oplossingen van Simac Triangle?

Simac Triangle

Hurksestraat 35
5652 AH Eindhoven

T. +31(0)85-0070772
E. sales@simactriangle.nl
KvK 12059897

Cliëntregistratie met Central Station

Het platform Central Station wordt op vele manieren voor onze opdrachtgevers ingericht. Zonder maatwerk altijd de beste cliënt registratie voor de werkprocessen en rapportages in het Maatschappelijk Werk, het Welzijn en tal van aangrenzende zorgorganisaties. Daar zijn wij en onze opdrachtgevers behoorlijk trots op. 

Benieuwd of dit ook voor uw organisatie geldt? Vul het terubelverzoek in. Dan bespreken we de mogelijkheden.. 

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.