Simac Triangle ontwikkelt, implementeert en onderhoudt softwareapplicaties. De focus ligt daarbij op drie aandachtsgebieden:

  • Managed Print Services
  • Cliënregistratiesystemen voor het Sociaal Domein, Maatschappelijk werk, Zorg en Welzijn
  • QPIMS ISMS ten behoeve van Governance, Risk en Compliance en Privacy Information Management. 

“Simac Triangle biedt voor zeer specifieke doelgroepen softwareapplicaties. We ontwikkelen onze applicaties altijd in zeer nauw overleg met de mensen uit die doelgroepen waardoor we zeker weten dat ze aansluiten bij de specifieke uitdagingen uit het werkveld.”

Rudie Piessens - director Simac Triangle

Managed Print Services

Het Pay-Per-Use businessmodel ondersteunt de IT-infrastructuur en de administratieve organisatie volledig. Wij richten ons op de leveranciers van printers en kopieerapparaten, foto-afdrukapparatuur, transportmiddelen, afrekenapparatuur, drankautomaten en beheerdiensten. De integrale oplossing ondersteunt het contractenbeheer, de facturatie en de registratie en verwerking van service-aanvragen en verzoeken voor verbruiksmateriaal.

Het concept van Managed Print Services komt van Xerox, eind jaren zestig. Zij begonnen met het afrekenen van kopieerapparaten op basis van gemaakte kopietjes. Momenteel wordt het merendeel van de kopieerapparatuur, multifunctionals en printers in het bedrijfsleven op basis van gebruik ingezet en afgerekend. De behoefte aan verbruiksmaterialen en onderhoud wordt automatisch gesignaleerd en verzorgd. De inzet van dergelijke apparatuur wordt gezien als een “ontzorgde” dienstverlening en is over de totale gebruiksduur financieel voordeliger.

De Managed Print Services applicatiesoftware is een SaaS oplossing voor het aanbieden van managed print service contracten via het (in-)directe verkoopkanaal. Hieronder valt de financiering van de apparatuur, de tonerleveringen, het serviceonderhoud  en de facturatie op basis van het gebruik van de printers of multifunctionals.

Softwareplatform Sociaal Domein

Simac Triangle heeft de softwareapplicatie CS 2.0 (voorheen Central Station) in huis. Deze wordt ingezet in het sociaal domein en bij organisaties in het Maatschappelijk Werk en Welzijn. De applicatie vormt een kritische schakel in de processen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugd en Gezin en Schuldhulpverlening.

CS 2.0 bundelt alle taken van de gemeenten, inclusief de front- en het backoffice, voor de WMO, Participatiewet, Jeugdwet, Werk & Inkomen, Schuldhulp, CJG en Veilig Thuis. De koppelingen naar GBA, iWmo 3.0, iJw 3.0, CORV, SEPA en Vecozo conform VNG Realisatie zijn inbegrepen. Met deze integrale oplossing krijgen gemeenten controle over hun processen zodat de professionals kunnen excelleren in hun werk. Uiteraard genereert CS 2.0 waardevolle rapportages en managementinformatie om continu en aantoonbaar de processen in het Sociaal Domein te verbeteren.

QPIMS | Information Security Management Systeem

Lag de focus aanvankelijk op het beheer van de AVG/GDPR Wet- en regelgeving (PIMS), sinds 2022 helpt dit platform in dreigingsanalyses, stakeholderanalyses, risico-identificaties, -classificaties en -behandelingen, periodieke activiteiten, issues en kansen, maatregelen en verbeteringen (QPIMS). Daarmee is het een professioneel ISMS geworden, gedreven door een sterke PDCA. 

Het platform helpt om cybersecurityrisico’s het hoofd te bieden en om audits- en systeemcertificeringen succesvol te doorlopen. De directe relatie met de controls van de normen is overzichtelijk en wordt door auditoren geprezen: “Verbind risico’s en maatregelen aan de norm en monitor periodiek het effect van de genomen verbeteracties zodat je bijvoorbeeld restrisico’s identificeert én zodat je continu en aantoonbaar werkt aan een algehele kwaliteitsverbetering van het ISMS”.

Dit kwaliteitsdenken (met de Q van Quality) is verankerd in de naam QPIMS. 

Het managen van Milieu- en Energienormen is, ondanks de HLS-structuur, behoorlijk anders dan het managen van een informatiebeveiligingsbeleid langs de lijn van GRC. Met de inzet van QPIMS is gekozen voor een transitie van initieel ad-hoc en bewust reactief, naar bepaald proactief en gemanagede focus. Het is een applicatie waarmee ik op ieder moment de status van ons Informatiebeveiligingsbeleid kan inzien en dan steeds vanuit een ander perspectief.

Peter Veraa - Director GRC Simac Techniek
Meer weten over de oplossingen van Simac Triangle?

Simac Triangle

Hurksestraat 35
5652 AH Eindhoven

T. +31(0)85-0070772
E. sales@simactriangle.nl
KvK 12059897

Governance, Risk en Compliance

Risicomanagement en informatiebeveiliging worden de komende decennia steeds belangrijker. Past de QPIMS oplossing ook bij jouw organisatie?

Vul onderstaand terugbelverzoek in, dan bespreken we het. 

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.