De Waerden ervaart de voordelen van beeldbellen

De Waerden ondersteunt mensen met een beperking en streeft naar een samenleving waarin deze mensen nog vaker mee kunnen doen met de mensen om hen heen.

Vanuit die visie zorgt De Waerden dat haar cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en werken en net als ieder ander, het gewone leven ervaren. Hierbij worden ook de mensen om de cliënten heen betrokken, zoals familie, vrijwilligers en mantelzorgers. Samen met hen zorgen de begeleiders voor een vertrouwde basis waardoor cliënten zich verder kunnen ontplooien in hun eigen omgeving. Naast de persoonlijke, fysieke ondersteuning die cliënten krijgen aangeboden door hun begeleiders, draagt beeldzorg bij aan het realiseren van de visie van De Waerden.

“Simac heeft goed naar ons geluisterd en een interface gebouwd waar onze voorwaarden eenvoudig en betrouwbaar’ aan voldoen."

Nicolien Gooijer - Coach en coördinator Beeldzorg bij De Waerden

Zij ondersteunen kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft. Daarnaast biedt De Waerden ondersteuning aan mensen met andere beperkingen, zoals kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en mensen bij wie een dubbele diagnose is vastgesteld. 

De Waerden en Simac

De Waerden werkt al bijna 5 jaar met Simac en een aantal andere organisaties samen om het beeldbellen te introduceren en te implementeren in de zorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Nicolien Gooijer, coach en coördinator Beeldzorg bij De Waerden, is voor De Waerden de contactpersoon met Simac. Zij is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het beeldbellen. Nicolien werkt sinds 1993 bij De Waerden. Ze heeft met haar communicatie achtergrond veel ervaring opgedaan in de communicatie met mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Zij geeft aan dat het eigenlijk om twee voorwaarden gaat bij beeldbellen; eenvoud en betrouwbaarheid. “Wij ondersteunen mensen die niet of nauwelijks leesvaardig zijn of mensen die stress en spanningen in het dagelijks leven ervaren. Dit maakt het belangrijk om eenduidig en eenvoudig te communiceren.”

Eenvoudig en betrouwbaar

Nicolien: “Simac heeft goed naar ons geluisterd en een interface gebouwd waar onze voorwaarden ‘eenvoudig en betrouwbaar’ aan voldoen. Op het beeldscherm staan tegels die rechtstreeks contact maken de beeldzorgcentrale of iemand in het netwerk van de cliënt. De betrouwbaarheid komt ook naar voren doordat we snel kunnen handelen. Het aanmaken van accounts voor nieuwe cliënten, medewerkers of familie kunnen we zelf uitvoeren. Dat gaat snel, waarna meteen gebruik gemaakt kan worden van het beeldbellen. Bij storing van het beeldzorgapparaat wordt het apparaat direct vervangen voor een nieuw exemplaar, door onze servicedienst I-Connect. I-Connect is een afdeling van GGZ-NHN waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij herstellen het beeldzorgapparaat op kantoor, zodat de cliënt er zo min mogelijk last van heeft.”

Meer weten over Vicasa beeldbellen?

Klik hier

 

Wereld voor en na corona

“Het lijkt er op dat er straks een wereld voor corona en een wereld na corona is. Ook als het om beeldbellen gaat. Eerst was er bij een aantal begeleiders en cliënten nog twijfel over de ondersteuning via beeldbellen: Hoe kan ik op afstand goede begeleiding krijgen? Hoe kan ik voldoende zorg bieden als we niet face-to-face kunnen werken? Door de coronacrisis is alles in een stroomversnelling gegaan. Huisbezoeken werden ontraden, ondersteuning via beeldbellen werd de enige andere optie. Het moest op afstand, het kon niet anders. En dan merk je dat het beeldbellen echt een uitkomst is. Het is eenvoudig te installeren en het werkt meteen.”

Ook op geplande momenten online zorg leveren

“Voor de coronamaatregelen konden cliënten van De Waerden via Beeldzorg 24/7 contact opnemen met een zorgprofessional in de beeldzorgcentrale. We hielden de begeleiders die geplande fysieke ondersteuning gaven en de 24/7 ondersteuning via Beeldzorg voor ongeplande ondersteuningsbehoeften gescheiden. Voor cliënten was dit verschil helder en eenvoudig. De Coronamaatregelen betekenen dat begeleiders die normaliter fysieke ondersteuning geven, nu niet naar cliënten toe kunnen gaan. Daarom hebben we het voor hen ook mogelijk gemaakt om via beeldbellen hun cliënten te ondersteunen. Dat betekent dat zowel de geplande als de ongeplande ondersteuning nu voor een groot deel verloopt via Beeldzorg.”

"Vicasa beeldbellen is echt een uitkomst. Het is eenvoudig te installeren en het werkt meteen.”

Nicolien Gooijer - Coach en coördinator Beeldzorg bij De Waerden

Pragmatisch werken helpt strategisch denken

Met deze onverwachte en heftige situatie, waarbij de wereld er ineens anders voor staat, is de acceptatie van het beeldbellen bij De Waerden in een stroomversnelling gekomen. Bestaande mogelijkheden worden in korte tijd door veel meer mensen toegepast en nieuwe mogelijkheden voor beeldbellen worden bedacht en snel ontwikkeld. “Beeldbellen is in deze Coronacrisis een uitkomst. De reacties zijn zeer positief, mensen zijn blij dat zij elkaar kunnen zien en spreken nu bezoekjes niet mogelijk zijn. Na de coronacrisis zullen we alle ervaringen ophalen en evalueren, om voor de toekomst een nieuwe strategische koers voor Beeldzorg uit te stippelen.”

KENNISMAKEN
Meer weten over Vicasa beeldbellen? Vraag een kennismakingsgesprek aan, duurt slechts 15 minuten.