06 april 2017

Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van beeldzorg tussen Carante Groep en Simac Healthcare

Na een aanbestedingstraject dat in een jaar is doorlopen, heeft Carante Groep gekozen voor Vicasa, de beeldzorgoplossing van Simac Healthcare. Stichting De Waerden, één van de 13 aangesloten organisaties binnen Carante Groep, is al ruim anderhalf jaar bezig met de uitrol van Vicasa voor beeldbellen en gedurende het afgelopen jaar zijn ook ASVZ en Triade begonnen met het testen en de voorbereiding voor opschaling. Ook SIG zet de komende tijd Vicasa in binnen haar organisatie. Woensdag 1 maart is een 3-jarige raamovereenkomst met Carante Groep getekend waardoor Simac Healthcare de preferred supplier wordt voor beeldzorg (contact tussen cliënt en begeleider/zorgcentrale). Van deze overeenkomst kunnen alle 13 aangesloten organisaties gebruik maken. De verwachting is dat Vicasa de komende jaren binnen meer organisaties van Carante Groep wordt ingezet.

Meer dan 2.500 cliënten aansluiten

De ambitie van Carante Groep is om in de komende drie jaar te groeien naar ruim 2.500 cliënten die gebruik maken van de beeldzorgoplossing van Simac Healthcare. Ook wordt binnen Carante Groep gekeken of de oplossing via 1 of meerdere zorgcentrales kan worden aangeboden, waarbij samenwerking weer de nodige voordelen kan opleveren. Daarnaast is er een enorm groeipotentieel indien familie ook gebruik gaan maken van de 1-op-1 beeldcommunicatie.

Over Carante Groep

Carante Groep is een samenwerkingsverband van dertien zelfstandige organisaties in de caresector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over Nederland. De samenwerkende organisaties bieden met ruim 19.000 medewerkers zorg, begeleiding en ondersteuning op maat aan ruim 20.000 cliënten. Carante Groep is actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, de psychiatrie, ouderenzorg, welzijn en jeugdhulpverlening, met andere woorden carebreed.

Over Simac Healthcare en Vicasa

Simac Healthcare, onderdeel van Simac business solutions is ruim 10 jaar actief met beeldzorg. Simac is een system integrator met meer dan 1000 medewerkers en is ruim 45 jaar, in binnen en buitenland, actief als ICT dienstverlener. Naast beeldzorg heeft Simac Healthcare ook een eigen ECD, CareView, en een oplossing voor mantelzorg. Een ander speerpunt is domotica en zorgalarmering door het inzetten van slimme sensoren.

De opkomst van tablets en smartphones en daarmee gepaard de mogelijkheid om ambulant werken te ondersteunen, leidde tot de ontwikkeling van de huidige Vicasa versie 5. De architectuur is geschikt om Windows en iOS te ondersteunen (Android wordt momenteel getest) en waarbij de gebruikte user interface technologie het mogelijk maakt dat Vicasa op allerlei typen en formaten devices te gebruiken is. Door de vele projecten die vaak in partnership met onze klanten zijn gerealiseerd, hebben wij ook veel ervaring opgedaan met de organisatorische kant/menskant van de implementatie. Ook de inzet en begeleiding van cliënten in het project ondersteunen wij van harte. Als voorbeeld hiervan heeft Simac in één van haar projecten meegewerkt aan de inrichting van een 1e lijns Helpdesk, die mede wordt bemenst door cliënten van de zorgorganisatie in het kader van inclusie.