Stichting Valkenhof kiest voor optimale bewegingsruimte van kwaliteit en leven

21 december 2017

Wie is Valkenhof?

Stichting Valkenhof is een professionele zorgorganisatie gericht op ouderen met het hart op de juiste plek. Of het nu bij mensen thuis is of bij haar in huis: de medewerkers van Valkenhof staan altijd klaar om goede zorg te leveren, op een gastvrije, gemoedelijke, typisch Brabantse wijze. ‘Zorg met ’n zachte g’ wordt dat genoemd. Valkenhof is gevestigd op verschillende locaties in Valkenswaard en Heeze-Leende.

Invulling aan zorgdomotica

Om de kwaliteit van de zorg en het leven nog verder te verhogen, heeft Valkenhof aan Simac Healthcare gevraagd om een invulling te geven aan haar Zorgdomotica. Doelstelling hierbij is om het leefgenot van de cliënten zo hoog mogelijk te houden, cliënten niet onnodig te storen tijdens de nacht en de bewegingsruimte van de cliënt op een verantwoordelijke manier vergroten.

Simac heeft ruime ervaring met zorgdomotica en heeft hiervoor een vooruitstrevend ontwerp gemaakt, waarbij de 5 zorglocaties van Valkenhof volledig worden voorzien van 'Slimme sensortechnologie'. Met de Slimme sensortechnologie in combinatie met intelligente software van IQ Messenger, kan er per cliënt bepaald worden wanneer gebeurtenissen en gedrag voor alarmering dienen te zorgen. Door op een slimme wijze om te gaan met cliëntlokalisatie kan er voor iedere cliënt een leefomgeving gecreëerd worden waarbij er een juiste balans ontstaat tussen kwaliteit van leven en de beschermende omgeving van de verpleeghuizen van Valkenhof.

Valkenhof en Simac sluiten samenwerkingsovereenkomst

Simac heeft met Valkenhof een uitgebreid traject doorlopen waarbij de ervaringen in de zorgmarkt van Simac en de referentiebezoeken een belangrijke rol hebben gespeeld. Naast de technische invulling wordt er door Simac veel aandacht geschonken aan de risico’s van een zorgdomoticatransitie en het beperken van de overlast voor de cliënten tijdens de uitrol van het traject. De brede kennis van Simac Healthcare die naast zorgdomotica ook zeer actief op aanverwante percelen aanwezig is, is hierin voor Valkenhof een belangrijke meerwaarde.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande case of de oplossing van Simac voor uw organisatie neem dan contact op met Simac Healthcare.


Healthcare