13 februari 2017

Voortzetting HSLnet met Simac nu definitief

Op donderdag 9 februari zijn alle overeenkomsten getekend tussen Stichting HSLnet, Coöperatie HSLnet, de gemeente Heeze-Leende en het Veldhovense bedrijf Simac Techniek NV. Daarmee is de voortzetting van HSLnet nu definitief en blijft de bestaande coöperatieve structuur in stand. Simac is verantwoordelijk voor de exploitatie van het glasvezelnetwerk.

De benodigde documenten werden ondertekend door Eric van Schagen namens Simac, de heren Harry Roumen, Wim Jak en Janus Scheepers namens HSLnet en burgemeester Paul Verhoeven namens de gemeente Heeze-Leende.

Met de ondertekening van deze overeenkomsten kan de financieel lastige periode van HSLnet worden afgesloten en kan de blik gericht worden op het leveren van kwaliteit, het ontwikkelen van sociaal maatschappelijke diensten via HSLnet en het werven van nieuwe leden. Ook gaan HSLnet en Simac vóór 1 mei 2017 een business-case opstellen voor de uitrol van glasvezel in het buitengebied.

Van links naar rechts: Janus Schepers (lid raad van beheer HSLnet), Eric van Schagen (CEO Simac), Harry Roumens (voorzitter raad van beheer HSLnet), Paul Verhoeven (burgemeester Heeze-Leende)
en Wim Jak (secretaris raad van beheer HSLnet)

HSLnet

De coöperatie HSLnet, opgericht in 2012 in Heeze-Leende, legt zélf een glasvezelnetwerk aan. In de kernen van Sterksel, Leende en Heeze, in het buitengebied en op de bedrijventerreinen. Een uniek project voor Nederland. Zeker ook omdat het een volledig open netwerk betreft, waardoor diensten zoals zorg-op-afstand mogelijk zijn. In Heeze-Leende is het middel: glasvezel. Het doel: verbinden en vernieuwen. Het model: de coöperatie waar leden zelf eigenaarschap en daarmee zeggenschap hebben.