16 maart 2020

Bekendmaking jaarcijfers 2019

Het jaar 2019 was voor technologiebedrijf Simac een succesvol jaar. De omzet steeg met 6% van € 259 naar € 276 miljoen. Deze stijging was nagenoeg geheel autonoom. Het bedrijfsresultaat eindigde op € 11,2 miljoen. De nettowinst over 2019 kwam uit op € 7,0 miljoen waardoor de positieve kaspositie verder is versterkt.

“We zijn tevreden over het bedrijfsresultaat, hoewel het lager was dan in 2018,” licht ceo Eric van Schagen toe. “Dit komt omdat we veel hebben geïnvesteerd in nieuwe technologie, onder andere in cloud services, in twee dienstencentra voor performance management en security en in diverse softwareoplossingen. Ook in het segment Smart Solutions investeren we voortdurend in het vernieuwen van technologie en van de organisatie. Deze ontwikkelingen worden direct in de kosten genomen. De verwachting echter is dat zij op termijn voor extra meerjarige inkomsten voor Simac zorgen.”

IT-bedrijven in Nederland

De verschillende IT-bedrijven in Nederland zijn met ingang van 1 januari 2020 officieel samengevoegd tot een bedrijf, Simac IT NL bv. Van Schagen: “Daardoor kunnen we onze dienstverlening verder standaardiseren en onze kennis optimaal inzetten. De gespecialiseerde competenties zijn georganiseerd in kennisclusters. Deze worden via vijf marktsegmenten naar onze klanten gebracht. Ook het in 2019 geacquireerde bedrijf hmb (gespecialiseerde SAP-diensten) is als een hoogwaardig kenniscluster binnen Simac IT NL opgenomen.”

Buitenland

De IT-bedrijven in België, Luxemburg, Tsjechië en Frankrijk continueerden de goede resultaten. Van Schagen vervolgt: “Wij vinden dat innovatie in de haarvaten van de organisatie moet zitten. Daarom zijn de investeringen in innovatie niet gecentraliseerd. Juist ook buiten Nederland vinden interessante en belangrijke ontwikkelingen plaats. In de komende jaren zullen we meer aandacht besteden aan het internationaal commercialiseren van deze beschikbare competenties.”

Resultaten overige Simac-bedrijven

De overige Simac-bedrijven sloten 2019 in meerderheid winstgevend af. Zij vormen mede het fundament van de stabiliteit van Simac. Interessante groei vond plaats bij Simac Masic, dat mooie orders verwierf van internationale klanten. Simac Document Solutions groeide, mede door het overnemen van een externe contractenportefeuille. Simac Triangle heeft aanzienlijk geïnvesteerd in software voor het registreren en begeleiden van cliënten binnen het sociaal domein. Simac Electronics versterkte de goede positie als leverancier van glasvezeloplossingen en Aranea leverde naast hoogwaardige consultancy-diensten aan externe klanten een belangrijke bijdrage aan enkele IT-innovaties van Simac.

Partnership met klanten

“Het streven naar partnerschap met onze klanten blijft van groot belang,” voegt Van Schagen toe. “Zeker gezien de complexiteit van de technologie en de betekenis van technologie voor hun bedrijfsprocessen. Dat vraagt om gedegen kennis, om een flexibele instelling en om intern en extern samenwerken in teams (bij Simac noemen we dat ‘Teamnology’). Door de krapte op de arbeidsmarkt was ook in 2019 de werkdruk hoog. Uitbreiding van het aantal medewerkers met handhaving van de kwaliteit blijft een uitdaging.”

Verwachtingen

Van Schagen geeft verder aan dat de algemene vooruitzichten voor 2020 onzekerder zijn geworden als gevolg van recente wereldwijde ontwikkelingen zoals het coronavirus en de geopolitieke verhoudingen. “Niettemin verwachten we op dit moment in 2020 opnieuw een stabiel en winstgevend jaar. De hoogte van het rendement is lastig in te schatten. Investeren in innovatie en kennis blijft van groot belang. Gezien onze stevige basis met langjarige contracten, de bedrijfscultuur waarin integriteit en loyaliteit voorop staan en een prima financiële positie hebben wij alle vertrouwen in de toekomst.”