14 maart 2019

Simac investeert in Centrale24

Technologiebedrijf Simac uit Veldhoven wordt binnenkort mede-eigenaar van zorgdienstverlener Centrale24. Lunet zorg en Simac hebben dan beiden 50% van de aandelen in handen. Door deze publiek-private samenwerking kan Centrale24 sneller innovaties tot stand brengen, haar hoogwaardige dienstverlening verder ontwikkelen en het aantal klanten sterk uitbreiden.

Vanuit de zorgcentrale van Centrale24 verbinden gespecialiseerde zorgverleners 24 uur per dag zeven dagen in de week mensen die zorg nodig hebben met mensen die zorg bieden. Samenwerking tussen verschillende regionale zorgorganisaties leidde in 2016 tot oprichting van het zelfstandige bedrijf Centrale24. Lunet zorg, een Brabantse stichting die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, was tot nu de enige aandeelhouder. Met toetreding van Simac als tweede eigenaar ontstaat de ruimte om de ICT-infrastructuur van Centrale24 verder te professionaliseren om zo opschaling en innovatie van het dienstenaanbod te ondersteunen. De ICT-infrastructuur, gebaseerd op open standaarden, is van cruciaal belang. Dit maakt koppelingen met systemen van andere zorgorganisaties en een groeiend aantal innovatieve apps en diensten op het gebied van zorg en welzijn mogelijk.

Loet Smeets, bestuurder Lunet zorg: “We zijn ervan overtuigd dat het anders organiseren van zorg en een sterke samenwerking tussen regionale partners de enige weg is om langdurige zorg te moderniseren en mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Onze ervaringen met Centrale24 bevestigen dit beeld dagelijks. Inzet van moderne technologie is echter cruciaal. Daarom zijn we blij met de toetreding van Simac. Hiermee brengen we ondernemerschap in en voegen kennis van zorg en ICT samen.”

“We stappen met veel ambitie in deze samenwerking met Lunet zorg,“ aldus Eric van Schagen, algemeen directeur Simac. “Onze beide organisaties zijn verbonden met de regio en maatschappelijk zeer betrokken. Bovendien werken we al samen met elkaar in Brainport-verband. Wat inhoud betreft zijn we complementair aan elkaar en dat komt goed samen in Centrale24. Met onze investering in geld en kennis kunnen we de diensten van Centrale24 verder ontwikkelen op basis van moderne technologische innovaties. We zijn er van overtuigd dat we op deze manier een belangrijke bijdrage gaan leveren aan huidige en toekomstige zorgvraagstukken. Het zogenaamde eHealth en zorg op afstand gaan een steeds grotere rol spelen. Nadrukkelijk willen we een bijdrage leveren aan de versnelling in de digitale zorg, zoals ook op de agenda staat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.”

Ondanks de toetreding van Simac als commerciële partij blijft Centrale24 een maatschappelijke onderneming zonder winstbejag, waar eventuele winsten opnieuw in de zorg worden geïnvesteerd. De dienstverlening blijft gericht op zowel organisaties als particulieren in het zuiden van Nederland.


Healthcare