29 oktober 2019

Unieke vorm van innovatie

Het initiatief SPARC (Sharing Platform for Applied Research Cooperation) is een uniek samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Het onderwijs wordt vertegenwoordigd door Fontys Hogeschool ICT (FHICT). Hun studenten en medewerkers gaan actief samenwerken met een groep bedrijven waar Simac er een van is.

Open innovatie

SPARC is een open innovatieomgeving op het gebied van ICT. Bedrijven en organisaties uit Midden- en Zuidoost-Brabant kunnen lid worden van SPARC. Samen met studenten en medewerkers van FHICT nemen zij plaats in onderzoekteams op het Fontys ICT InnovationLab. De bedrijven staan inmiddels in de rij. Al veertien bedrijven hebben zich aangemeld. Naast Simac is dat een mix van ondernemingen uit verschillende hoeken.

 

ICT-innovatie door samenwerking

In een veranderende samenleving is innovatie de enige manier om bij te blijven. Zeker op het gebied van ICT ontstaat innovatie door samenwerking, co-creatie en coöperatie, tussen bedrijven en opleidingen. Dit gebeurt dagelijks bij het Fontys ICT InnovationLab. Bedrijven, studenten en docenten vormen hier samen een community. Zij werken samen aan praktijkgerichte onderzoeksvragen op ICT-gebied. Elk bedrijf levert per schooljaar drie onderzoeksvragen aan, waar groepen studenten samen met docenten en medewerkers van het bedrijf hun kennis op loslaten. De wederzijdse kennisinbreng, -creatie en -circulatie binnen het Lab leidt uiteindelijk tot ICT-innovatie.

 

Strijp-T centrum voor innovatie

Het InnovationLab beslaat 4.000 m2 en is gevestigd in de voormalige Philipsgebouwen (TQ4 en TQ5) op het terrein Strijp-T in Eindhoven. Een historische en dynamische omgeving. Geen klassiek schoolgebouw, maar een creatieve, hybride leer- en werkomgeving dat op Strijp-T omringd wordt door innovatieve bedrijven en organisaties. Veertien organisaties zijn inmiddels officieel lid van SPARC: We are you, Sligro Food Group, Atos, Datastreams.io, PSV, HLB Van Daal, Here Technologies, Ctouch, Hendrix Genetics, TU/e, GAC Business Solutions, Vion Food Group, IT Workz en Simac.

Contractondertekening SPARC en Simac

Alex Otten, de voorzitter van SPARC, schudt de hand van Thijs van Schagen, marketing & partner manager bij Simac IT NL bij de contractondertekening van dit nieuwe initiatief.

Wilt u meer weten over SPARC?
Wij vertellen u er graag meer over!