Security Risk Assessment & Gap Analysis

Een Security Risk Assessment heeft tot doel om kwetsbaarheden en risico's op het gebied van cybercriminaliteit te identificeren en prioriteren. Het biedt organisaties een holistische kijk op hun IT-landschap vanuit het perspectief van een aanvaller, waarbij niet alleen technologie, maar ook processen en de organisatie zelf worden geëvalueerd. Het uiteindelijke resultaat is een rapport dat de huidige situatie beschrijft, samen met een gedetailleerd stappenplan om naar de gewenste situatie te evolueren. Dit stappenplan vormt de basis voor weloverwogen besluitvorming met betrekking tot activiteiten, investeringen en het beheersen van risico's.

Kwetsbaarheden en risico's identificeren

Voor een grondige Security Risk Assessment maken we gebruik van geavanceerde tooling. Deze tools maken deels gebruik van vragenlijsten en deels van geautomatiseerde processen. Hierdoor krijg je een volledig beeld van de kwetsbaarheden en risico's die zich kunnen voordoen in je processen en systemen. Bovendien stellen deze tools ons in staat om vergelijkingen te maken met gemiddelde waarden van andere bedrijven in jouw sector. Hierdoor krijg je inzicht in hoe jouw organisatie zich verhoudt tot anderen en kun je gerichter werken aan verbeteringen. Met behulp van deze uitgebreide analyse ontwikkelen we een roadmap met duidelijke en goed onderbouwde prioriteiten.

Roadmap voor verbeteringen 

Een van de belangrijkste resultaten van een Security Risk Assessment is de roadmap. Deze roadmap is gebaseerd op de bevindingen van de assessment en biedt heldere richtlijnen en prioriteiten voor verbetering. Door deze roadmap te volgen, kun je gerichte acties ondernemen om kwetsbaarheden te verminderen en risico's te beheersen. Daarnaast helpt de roadmap bij het nemen van beslissingen over investeringen in beveiligingsmaatregelen en het accepteren van bepaalde risico's. Met een duidelijke en onderbouwde roadmap kun je je organisatie beter beschermen tegen cybercriminaliteit en zorgen voor een veilige IT-omgeving.

 

 

 

Een Security Risk Assessment heeft tot doel het identificeren, beoordelen en prioriteren van de kwetsbaarheden en risico's op het gebied van cyber criminaliteit.