Simac Healthcare doorloopt certificeringsaudit NEN7510:2017 en ISO 27001 met succes

23 februari 2018

In februari 2018 heeft bij Simac Healthcare een audit plaatsgevonden. Er werd geaudit op de NEN7510:2017 en ISO 27001 certificeringen, twee certificaten die voor bedrijven in de zorgsector of (toe)leveranciers erg belangrijk zijn. We hebben de audit succesvol doorlopen. 'Alle lichten staan op groen', het is nu afwachten op een officieel bericht.

NEN7510:2017 en ISO 27001

NEN7510:2017 en ISO 27001 zijn beide normen voor informatiebeveiliging die niet alleen gelden voor zorginstellingen, maar ook voor (toe)leveranciers die in aanraking komen met patientgegevens of andere persoonlijke gezondheidsinformatie. Met name de NEN7510:2017 heeft een sterkte focus op de zorgbranche. Simac faciliteert de verwerking van patientgegevens en gezondheidsinformatie middels haar applicaties en software en wordt om die reden geaudit voor de twee certificaten.

Simac en informatiebeveiliging

Simac vindt informatiebeveiliging erg belangrijk en we zijn ons ervan bewust dat we hier zorgvuldig mee om moeten gaan. Ontwikkelingen zoals het inloggen via DigiD in ECD CareView dragen hieraan bij. Daarnaast voldoet CareView volledig aan alle actuele wet- en regelgeving. Ook zijn we de afgelopen tijd bezig geweest om ervoor te zorgen dat we GDPR compliant zijn.

 


Healthcare