Referenties

PSW: Beeldbellen is inmiddels een onderdeel geworden van onze kwalitatieve zorg

PSW is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen die begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven. Zij bieden ondersteuning bij wonen, werken, dagbesteding, onderwijs en vrije tijd van kwalitatief hoog niveau. Zij hebben daarbij hoog in het vaandel staan dat de medewerkers uiteindelijk het verschil maken. Zonder betrokken medewerkers kan PSW de kwalitatief hoge zorg niet bieden.

Beeldbellen is inmiddels een onderdeel geworden van deze kwalitatieve zorg. “Beeldzorg is in een stroomversnelling gekomen door de coronacrisis en dan met name tijdens de lockdown begin dit jaar. Het kon ook even niet anders. Het was wel een voordeel dat er al een pilot liep bij PSW met de beeldbel-app Vicasa, hierdoor kon er snel geschakeld worden”, aldus Anouk Janssen, teamleider bij PSW-thuis.

Wat is beeldbellen?

Ontdek hier het antwoord


“Zorg op afstand, tenzij het niet anders kan”

“Voor iedereen was het ineens omschakelen; voor zowel de cliënt als de medewerker. Een persoonlijk bezoek leek voor veel begeleiders nog steeds het beste te werken. Maar toen het niet anders kon is er door PSW een stroomschema opgemaakt met de ‘tenzij-regel’: zorg op afstand, tenzij het niet anders kan. Hierbij kijken we naar noodzakelijkheid. Dit geeft houvast, voor cliënt en medewerker, om de beste keuze te kunnen maken. Beeldbellen met Vicasa was hierin de eerste optie, wanneer een persoonlijk bezoek of een wandeling niet mogelijk waren”, geeft Anouk aan.

Zorgmomenten efficiënter inzetten met beeldbellen

Elke cliënt wil natuurlijk de beste zorg en die wil PSW ook bieden. Het feit is echter ook dat er financieel gekeken moet worden naar kwalitatief goede zorg. Elke cliënt krijgt, aan de hand van de gestelde indicatie, een aantal uren zorg. Deze uren kunnen maar één keer ingezet worden. Met de komst van Vicasa kan PSW deze uren efficiënter inzetten. Min of meer gedwongen door de eerste lockdown, maar het heeft wel zijn voordelen opgeleverd. Voorheen een persoonlijke afspraak van anderhalf uur, nu meerdere kortere momenten via beeldbellen. Dit biedt meer mogelijkheden om de cliënt goed te kunnen ondersteunen. Dit geldt natuurlijk alleen voor die cliënten waarbij beeldbellen een mogelijkheid is.

Om de beste zorg te kunnen bieden heeft PSW zich als doel gesteld, daar waar mogelijk, 1 van de 3 zorgmomenten een beeldbelmoment te laten zijn.

“We zijn erachter gekomen dat in periodes van gedwongen afstand, beeldbellen ons de mogelijkheid geeft tot persoonlijk contact. Op het moment van op- en afschalen van de begeleidingsuren, geeft beeldbellen ons de mogelijkheid om dit te borgen.”

Anouk Janssen - teamleider PSW-thuis

“Beeldbellen blijft een aanvulling op het live contact”

Natuurlijk had het snelle overschakelen naar beeldbellen ook consequenties voor het beheer van de systemen, waar Marlou van Dijck, functioneel applicatiebeheerder binnen PSW, zich mee bezighoudt. “Op het moment dat duidelijk werd dat alles op slot ging, moest er opeens heel snel geschakeld worden. Met man en macht is er gewerkt om voor elke cliënt en medewerker een account te creëren en het systeem goed in te richten."

"Tijdens de lockdown was Vicasa het alternatief voor live contact. In ‘het nieuwe normaal’ blijft de app een aanvulling op het live contact."

Marlou van Dijck - functioneel applicatiebeheerder PSW

"Verschil tussen de eerste en de tweede golf: we zijn nu beter voorbereid. Het gros van de accounts is inmiddels al actief en medewerkers en cliënten zijn al bekend met het systeem. Op deze manier bestaat voor hen de zekerheid dat de ondersteuning gewoon door kan blijven lopen.”

Vicasa ook op lange termijn voordelen

“Op lange termijn heeft Vicasa nog meer voordelen. We zien Vicasa als een onderdeel van de ondersteuning dat blijvend is. Voortaan wordt nu bij de intake van een cliënt verteld dat Vicasa onderdeel is van de zorg. We beseffen ons dat dit voor sommige cliënten even wennen is, maar de vertaalslag naar continuïteit en flexibiliteit blijkt met deze ondersteuningsvorm helpend te zijn voor de cliënt en zijn netwerk.”

Wat is Vicasa beeldbellen?

Lees het hier

“In deze periode van lockdown en dus zorg op afstand, merkten onze medewerkers ook dat beeldzorg positieve effecten had op een aantal cliënten. Ineens bleken ze meer zelf te kunnen dan verwacht. Misschien durfden ze het nu, omdat ze wisten dat ze Vicasa achter de hand hadden. Vicasa heeft een positieve bijdrage op onze doelstelling om ons als professional misbaar te maken."

Anouk Janssen - teamleider PSW-thuis

Andere aanpak

Het beeldbellen gaf voor sommige cliënten in het begin een gevoel van wantrouwen. Vooral op het gebied van AVG (de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wordt dit gesprek opgenomen, kijken er meerdere personen mee? “Het vroeg om overredingskracht van onze medewerkers om cliënten ervan te overtuigen dat dit niet het geval was. De zorg via beeldbellen vergt een andere aanpak dan een persoonlijk bezoek. De aangeleerde gesprekstechnieken worden nu anders via beeldbellen. We zijn momenteel aan het zoeken naar trainingen om deze vaardigheden op een andere manier in te kunnen zetten”, vertelt Anouk.

“We moeten niet onderschatten wat het van de medewerkers vraagt. Onze begeleiders zetten graag een stapje extra, maar moeten nu bewust een stapje terug doen/andere keuzes maken”, aldus Anouk. “Inmiddels is er een aantal enthousiaste medewerkers die het ambassadeurschap voor beeldzorg voor hun rekening nemen. Dat werkt prikkelend voor andere medewerkers, die nog over een drempel heen moeten. Gezamenlijk maken deze medewerkers het verschil.“

Verbetervoorstellen snel opgepakt

“We zijn ontzettend blij met de ondersteuning van Simac. We hadden al het geluk dat we vóór de coronacrisis in een pilot zaten. Verbetervoorstellen werden snel opgepakt. Ik was zelfs verbaasd dat het allemaal zo snel ging.”

Marlou van Dijck - functioneel applicatiebeheerder PSW

De verbetervoorstellen die opgepakt zijn:

  • Het beeldscherm delen, zodat familieleden ook contact kunnen leggen;
  • Spraak-naar-tekst functionaliteit voor doven en slechthorenden;
  • Conference call, zodat een overdracht beter geregeld kan worden;
  • Het draaien van camera’s (camera’s zitten soms op twee plekken op een computer) Simac maakte een voorkeurssetting.

"Doordat deze ideeën, die meestal door de medewerkers zelf aangedragen werden, zo snel doorgevoerd konden worden, werd de gedragenheid van Vicasa vergroot. Je ziet medewerkers hierdoor grote stappen maken in deze manier van werken”, aldus Anouk.

“De directe lijn met consultancy is erg fijn. Het meedenken van Simac met PSW was perfect. Ze konden onze verbeterpunten goed vertalen naar oplossingen. Ook tussen beheer en het primaire proces zijn de lijnen kort en dat werkt heel prettig. We willen als PSW continu leren; ‘bedenk wat elke dag beter kan’. Simac zit er ook zo in. En dat is precies wat we zoeken.”

Anouk Janssen - teamleider PSW-thuis
WELKOM BIJ SIMAC
Ook Vicasa beeldbellen als aanvulling op live contact in de zorg? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Duurt slechts 15 minuten.