Referenties

Jumbo schakelt door naar de public cloud

Jumbo maakt steeds meer gebruik van de public cloud. Die biedt de tools die de eigen ontwikkelaars van de supermarktketen nodig hebben om snel in te spelen op de ontwikkelingen in de concurrerende foodmarkt. Simac begeleidt de overstap naar een multicloud-landschap. 

Dat een eigen datacenter de nodige beperkingen kent, heeft Jumbo al lang geleden ervaren. De investeringen in hardware zijn hoog. Bovendien gaan die investeringen gepaard met lange doorlooptijden. Het duurt nu eenmaal even voordat een nieuwe server is gearriveerd, geïnstalleerd en functioneert. In de zoektocht naar meer flexibiliteit en lagere kosten is Jumbo vier jaar geleden uitgekomen bij Cloud|Power van Simac, een cloud-oplossing voor bedrijfsapplicaties gebaseerd op het platform van IBM.

Als logisch vervolg daarop heeft Jumbo verder gezocht naar een oplossing voor de Intel-based applicaties, vertelt Jeroen van Soelen, bij Jumbo verantwoordelijk voor het correct functioneren van alle hardware, software en netwerkverbindingen: “Inmiddels zien we dat de public cloud steeds toegankelijker wordt en steeds meer tools biedt die goed aansluiten op onze ‘agile’ manier van werken. De public cloud biedt een ogenschijnlijk onbegrensde capaciteit. Daarnaast blijven kosten een belangrijke rol spelen.”

Van Soelen krijgt bijval van Arjen Koudijs, die binnen de Simac-operatie het eerste aanspreekpunt is voor Jumbo:

“Eén van Jumbo’s zeven zekerheden is ‘elke dag de laagste prijs’. En dus ook elke dag de laagste kosten."

Infrastructure as code 

Een voorbeeld van een moderne public cloud met snel toenemende mogelijkheden is Microsoft Azure. Met de door Microsoft ontwikkelde toolset kunnen bedrijven zoals Jumbo beter, sneller en efficiënter gebruik maken van de public cloud. Deze tools bieden de snelheid en flexibiliteit die de foodretailer nodig heeft om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Ook Simac omarmt de mogelijkheden van het Azure-platform, stelt Koudijs. “De migratie naar de public cloud is voor een bedrijf als Jumbo een must om klanten beter te bedienen en de concurrentiepositie te versterken.”

Veilig naar de cloud met Microsoft Azure

Lees snel meer


Van Soelen en Koudijs wijzen op de tools om het kostenbeheer te automatiseren en servers te configureren. “Denk ook aan infrastructure as code. Door bepaalde code op te nemen in de software, kunnen de ontwikkelaars van Jumbo de infrastructuur generen die ze nodig hebben voor hun nieuwe applicatie. Het Azure-platform herkent de code en vertaalt die naar de juiste configuratie van de hardware”, legt Koudijs uit. Van Soelen vult hem aan. “Met een enkele klik kunnen we gewoon een firewall aanzetten of een testomgeving creëren waarbij de kosten beheersbaar blijven en security is gegarandeerd.”

Met die tools wordt Jumbo minder afhankelijk van interne of externe IT-specialisten. Databricks van Microsoft Azure is ook een voorbeeld van een tool die de supermarktketen gaat gebruiken: ‘gegevens gestuurde innovatie’. “Onze collega’s uit de business kunnen daarmee direct aan de slag, bijvoorbeeld om machine learning in te zetten om terugkerende patronen in data te herkennen en daarmee de toekomst te voorspellen. Daar hebben wij als IT-afdeling geen omkijken meer naar.” 

Devops-teams 

Voor versterking van de concurrentiepositie is een korte ‘time-to-market’ van nieuwe applicaties cruciaal. Van Soelen spreekt over DevOps (Software Development & Operations), de verzamelnaam voor alle methoden en concepten om de ontwikkeltijd van software te verkorten. Dan gaat het om populaire concepten als ‘agile’ en ‘scrum’, waarbij multidisciplinaire teams in sprints van bijvoorbeeld twee weken een nieuwe applicatie ontwikkelen, testen, evalueren, doorontwikkelen en opleveren.

“De tools die Azure biedt voor het geautomatiseerd opstarten van bepaalde services, zijn cruciaal. Denk aan tools voor het testen van een aanpassing in de software en het gefaseerd in bedrijf brengen van die aanpassingen. Daarmee kunnen we teams zelf de verantwoordelijkheid geven voor de infrastructuur die ze nodig hebben. De public cloud verschaft de teams autonomie, zodat ze snel kunnen schakelen. Dat is één van onze grootste drijfveren voor de migratie naar de public cloud.”

Jeroen van Soelen - Manager ICT operations, Jumbo

Simac speelt daarop in door aanvullende oplossingen te ontwikkelen. Denk aan oplossingen waarmee DevOpsteams snel een applicatie in Microsoft Azure kunnen opstarten en laten praten met een andere applicatie in Amazon Web Services. Koudijs: “Daarmee krijgen de teams alle ruimte voor de creativiteit die nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe software. Tegelijkertijd zorgen deze oplossingen ervoor dat het bedrijf de regie houdt over kosten en security.” Dat laatste is een uitdaging, beaamt Van Soelen.

“We gaan naar een organisatie waarin de verantwoordelijkheden voor IT-applicaties steeds meer decentraal zijn neergelegd bij DevOps-teams en waarin wij als IT-afdeling veel meer een faciliterende en controlerende rol krijgen. Natuurlijk leidt dat tot uitdagingen op het gebied van kosten, maar dat is niet de grootste uitdaging. De kosten kunnen we met de tools van het Azure-platform inzichtelijk en voorspelbaar maken. De grootste uitdaging is het waarborgen dat alle applicaties aan onze hoge eisen op het gebied van kwaliteit, stabiliteit en veiligheid blijven voldoen.”

Digitale rotonde 

Het IT-landschap van Jumbo is inmiddels een multicloudomgeving geworden. Daarin wordt gebruikgemaakt van Cloud|Power, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), maar ook van cloud-gebaseerde SaaS-oplossingen. “Met onze online omgeving hebben we die migratie naar de public cloud al achter de rug. Die staat volledig in AWS, de public cloud van Amazon. Daarnaast zijn we voor ons datawarehouse overgestapt op SAP BW/4HANA dat draait in HEC, de eigen cloud van SAP”, licht Van Soelen toe.

De complexiteit in het IT-landschap zal alleen maar toenemen, voorspelt Koudijs. “We komen uit een tijd waarin veel retailers zoals Jumbo een ‘SAP-tenzij’-beleid hanteerden. Ze probeerden zo veel mogelijk te standaardiseren op de software van SAP of een andere leverancier. Dat is nu veranderd. Om snelheid te maken, kiezen retailers steeds vaker voor een ‘best-of-breed’-beleid, waarbij ze ook de nodige applicaties zelf ontwikkelen. Dat resulteert in IT-landschap wat steeds gevarieerder wordt.”

Wat is multicloud?

Ontdek hier het antwoord


Tussen alle applicaties in de verschillende clouds bestaat veel dataverkeer. Voor het efficiënt routeren van al het dataverkeer maakt Jumbo gebruik van Cloud|Exchange, de digitale rotonde van Simac. Cloud|Exchange beschikt over private, goed beveiligde verbindingen met alle clouds, zodat ook de tijdkritische applicaties van Jumbo zonder verstoringen met elkaar kunnen communiceren.

“Cloud|Exchange zal onze uitvalsbasis zijn naar de rest van de wereld. Wij willen beslist geen eigen datacenter meer, maar hebben wel een stabiele basis nodig waarmee we alle applicaties in de wereld van Jumbo met elkaar kunnen verbinden. Dat zijn andere clouds, maar denk ook aan onze winkels en distributiecentra en aan SaaS-oplossingen zoals SAP Ariba of SalesForce. Al die applicaties moeten elkaar goed weten te vinden en met de goede snelheid data kunnen uitwisselen”, verklaart Van Soelen. “Als we dat niet regelen, lopen we kans op verstoring van de operatie. Dat mag niet gebeuren.”

WELKOM BIJ SIMAC
Wilt uw organisatie ook overschakelen naar een multicloud-landschap? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Duurt slechts 15 minuten.